Πάνω από 1 δισ. € οι εξαγωγές ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς

Η (ελαφρά αυξημένη) τιμή παρέμεινε αδικαιολόγητα χαμηλή σε σχέση με την ισχυρή ζήτηση που υπήρξε

Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι εξαγωγές ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς το 2015

Η σημαντική άνοδος της εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου (από 132.000 τόνους την περίοδο 2013/14 σε 300.000 τόνους την περίοδο 2014/15), η πολύ μεγάλη πτώση της παραγωγής στην Ισπανία εξαιτίας της ξηρασίας (από 1.782 χιλ. τόνους την περίοδο 2013/14 σε 841.000 τόνους την περίοδο 2014/15), η μεγάλη μείωση της παραγωγής στην Ιταλία (από 464.000 τόνους σε 222.000 τόνους) και η κατακόρυφη πτώση των αποθεμάτων ελαιολάδου στην ΕΕ-28 στο τέλος της προηγούμενης περιόδου (από 620.000 τόνους τον Οκτώβριο του 2014 σε μόλις 258.000 τόνους τον Οκτώβριο του 2015) οδήγησαν τη ζήτηση και τις τιμές των ελαιοκομικών προϊόντων σε υψηλά επίπεδα.

H ευνοϊκή αυτή συγκυρία αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη στο εξαγωγικό εμπόριο του κλάδου, με συνέπεια την κορύφωση των εξαγωγών της χώρας στο ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, καταγράφοντας αξία που υπερέβη, συνολικά, το επίπεδο του 1 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 71% σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου έτους.

Το παρθένο ελαιόλαδο, με αξία εξαγωγής της τάξεως των 545 εκατ. ευρώ, κάλυψε το 50% και πλέον της συνολικής αξίας των εξαγόμενων ελαιοκομικών προϊόντων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό παραμένει το μερίδιο εξαγωγών της επιτραπέζιας ελιάς στα παρασκευασμένα προϊόντα (347 εκατ. ευρώ).

Οι μεγαλύτερες ποσότητες παρθένου ελαιολάδου είχαν προορισμό την Ιταλία, που απορρόφησε το 72% της ποσότητας (107.276 τόνοι, αξίας 371 εκατ. €), καλύπτοντας το 68% της συνολικής αξίας εξαγωγής του προϊόντος, με μια μέση τιμή εξαγωγής (fob, μη συσκευασμένου προϊόντος) κυμαινόμενη στο επίπεδο των 3,46 €/κιλό, ελαφρά αυξημένη σε σχέση με εκείνη του 2014 (3,05 €/κ.). Η διαφορά πάντως αυτή (13% περίπου) παραμένει μικρή, αν ληφθεί υπόψη η ισχυρή ζήτηση σε παρθένο ελαιόλαδο.

Δεύτερη στη σειρά χώρα προορισμού του παρθένου ελαιολάδου παραμένει η Γερμανία, με ποσότητα 7.378 τόνων και αξία 36,5 εκατ. €, με μια μέση τιμή εμφιαλωμένου προϊόντος ίση με 4,95 €/κιλό. Ακολουθούν οι ΗΠΑ (6.690 τ. αξίας 30,5 εκατ. €), η Ισπανία (6.992 τ. αξίας 16 εκατ. €), ο Καναδάς (3.184 τ. αξίας 13 εκατ. €), η Κύπρος, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Αυστραλία κ.ά.

Με κριτήριο ωστόσο τη μέση τιμή εξαγωγής (fob ή fot) παρθένου ελαιολάδου, για ποσότητες μεγαλύτερες των 200 τόνων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν οι αγορές ορισμένων χωρών, που προμηθεύονται προϊόντα σε επίπεδο τιμών μεγαλύτερο των 5 €/κιλό, όπως της Σαουδικής Αραβίας (6,15 €/κ.), της Ελβετίας (5,5 €/κ.), της Ιαπωνίας (5,42 €/κ.), της Πολωνίας (5,19 €/κ.) της Βραζιλίας (5,12 €/κ.) της Ρωσίας (5,14 €/κ.), της Κίνας και της Γαλλίας.

Εξαγωγές παρασκευασμένων προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς κατά χώρα το 2015

 

Χώρες

 

Αξία

(χιλ. €)

 

Ποσότητα

(τόνοι)

Μέση

τιμή

(€/κιλό)

 

Χώρες

 

Αξία

(χιλ. €)

 

Ποσότητα

(τόνοι)

Μέση

τιμή

(€/κιλό)

ΗΠΑ

93.534

31.974

2,93

Αυστρία

4.512

1.354

3,33

Γερμανία

40.405

15.595

2,59

Η.Α. Εμιράτα

4.380

1.758

2,49

Ιταλία

25.757

14.791

1,74

Ελβετία

4.121

1.308

3,15

Αυστραλία

21.349

8.303

2,57

Αλβανία

3.552

3.259

1,09

Ρουμανία

19.591

12.243

1,60

Δανία

2.756

736

3,74

Ην. Βασίλειο

19.175

7.253

2,64

Σερβία

2.265

1.438

1,58

Καναδάς

14.308

5.666

2,53

Ισπανία

1.899

1.287

1,48

Βουλγαρία

12.505

8.480

1,47

Φινλανδία

1.816

498

3,65

Βέλγιο

11.861

6.905

1,72

Νορβηγία

1.522

458

3,32

Σ. Αραβία

10.161

3.141

3,24

Ρωσία

1.473

524

2,81

Κάτω Χώρες

9.504

3.691

2,57

Νέα Ζηλανδία

1.461

400

3,65

Σουηδία

7.254

2.300

3,15

Κύπρος

1.447

758

1,91

Π.Γ.Δ. Μακεδ.

6.218

3.739

1,66

Πολωνία

1.394

708

1,97

Ισραήλ

5.548

2.351

2,36

Κουβέιτ

1.363

597

2,28

Γαλλία

4.655

1.491

3,12

Λοιπές Χώρες

11.334

4.567

2,48

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά για τις επιτραπέζιες ελιές

Οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών αφορούν κυρίως στα παρασκευασμένα προϊόντα (εμπύρηνες ή εκπυρηνωμένες ελιές, μη διατηρημένες σε ξίδι). Σημαντικές εξαγωγές των προϊόντων αυτών είχαν προορισμό τις ΗΠΑ, που απορρόφησαν το 22% της ποσότητας (31.974 τόνοι, αξίας 93,5 εκατ. €) και το 27% της αξίας εξαγωγής του προϊόντος, με μια μέση τιμή εξαγωγής κυμαινόμενη στο επίπεδο των 2,93 €/κιλό, μειωμένη ωστόσο σε σχέση με εκείνη του 2014 (3,15 €/κ.).

Επόμενη κατά σειρά χώρα προορισμού των επιτραπέζιων ελιών παραμένει η Γερμανία, με ποσότητα 15.595 τόνων, αξίας 40,4 εκατ. €, με μια μέση τιμή προϊόντος ίση με 2,59 €/κιλό. Ακολουθούν η Ιταλία (14.791 τ. αξίας 27,8 εκατ. €), η Αυστραλία (8.303 τ. αξίας 21,3 εκατ. €), η Ρουμανία (12.243 τ. αξίας 19,5 εκατ. €), το Ην. Βασίλειο, ο Καναδάς, η Βουλγαρία, το Βέλγιο και η Σαουδική Αραβία.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, αποκτούν οι αγορές και άλλων χωρών, στις οποίες η μέση τιμή εξαγωγής του προϊόντος υπερέβη το επίπεδο των 3 €/κιλό, όπως της Ν. Ζηλανδίας (3,65 €/κ.), της Αυστρίας (3,33 €/κ.), της Ελβετίας (3,15 €/κ.) και της Γαλλίας (3,12 €/κ.), αλλά και εκείνες των σκανδιναβικών χωρών, όπου επίσης φαίνεται να επιτυγχάνονται υψηλές τιμές.

Εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου κατά χώρα το 2015

 

Χώρες

 

Αξία

(χιλ. €)

 

Ποσότητα

(τόνοι)

Μέση

τιμή

(€/κιλό)

 

Χώρες

 

Αξία

(χιλ. €)

 

Ποσότητα

(τόνοι)

Μέση

τιμή

(€/κιλό)

Ιταλία

371.050

107.276

3,46

Αλβανία

1.137

275

4,13

Γερμανία

36.529

7.378

4,95

Η.Α. Εμιράτα

1.105

259

4,27

ΗΠΑ

30.587

6.690

4,57

Νορβηγία

911

145

6,26

Ισπανία

15.951

6.992

2,28

Ουκρανία

831

169

4,91

Καναδάς

13.141

3.184

4,13

Δανία

724

145

5,00

Κύπρος

7.338

2.031

3,61

Νοτ. Αφρική

704

163

4,33

Αυστρία

5.977

1.675

3,57

Κροατία

629

163

3,86

Ην. Βασίλειο

5.422

1.228

4,41

Σερβία

583

111

5,23

Ελβετία

4.764

866

5,50

Νότια Κορέα

486

87

5,58

Αυστραλία

4.508

1.080

4,17

Αίγυπτος

437

97

4,49

Κίνα

4.343

855

5,08

Πρώην Γ.Δ.Μακ.

425

97

4,40

Ιαπωνία

3.848

710

5,42

Νέα Ζηλανδία

394

87

4,55

Βουλγαρία

3.607

898

4,01

Σλοβενία

388

82

4,71

Σουηδία

3.547

738

4,80

Λιθουανία

239

46

5,21

Γαλλία

3.544

699

5,07

Ιρλανδία

219

54

4,07

Ρωσία

3.403

662

5,14

Εσθονία

216

45

4,85

Ταϊβάν

2.589

549

4,71

Σιγκαπούρη

192

47

4,08

Κάτω Χώρες

1.975

458

4,31

Τουρκία

190

54

3,53

Τσεχία

1.965

483

4,07

Κουβέιτ

171

38

4,49

Βραζιλία

1.541

301

5,12

Μεξικό

154

31

4,91

Ρουμανία

1.523

378

4,03

Χονγκ-Κονγκ

146

27

5,36

Σ. Αραβία

1.458

237

6,15

Ταϊλάνδη

143

35

4,12

Φινλανδία

1.358

297

4,57

Βιετνάμ

140

17

8,10

Βέλγιο

1.349

287

4,71

Σλοβακία

139

26

5,36

Πολωνία

1.260

243

5,19

Ουγγαρία

127

26

4,79

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

Προβλέψεις της αγοράς για την τρέχουσα περίοδο

Οι εκτιμήσεις ως προς την εξέλιξη της αγοράς της περιόδου 2015/16 (Οκτώβριος 2015-Σεπτέμβριος 2016) θεωρούνται προς το παρόν επισφαλείς, εξαρτώμενες, μεταξύ άλλων, από το επίπεδο παραγωγής των σημαντικότερων ελαιοπαραγωγικών χωρών σε σχέση και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο στάδιο της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθούν ορισμένες πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες εκτιμάται ανάκαμψη της παραγωγής ελαιολάδου στην Ισπανία, από 841.000 τόνους την περίοδο 2014/15 σε 1.300.000 τόνους την περίοδο 2015/16, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 54% και πλέον. Μεγάλη άνοδος επίσης προβλέπεται στην παραγωγή ελαιολάδου της Ιταλίας, κατά 71% περίπου (από 222.000 τόνους σε 380.000 τόνους την τρέχουσα περίοδο). Αντίθετα σημαντική πτώση (-59%) εκτιμάται στην παραγωγή ελαιολάδου της Τυνησίας (από 340.000 τόνους σε 140.000 τόνους την τρέχουσα περίοδο), ενώ μικρή σχετικά κάμψη προβλέπεται να παρουσιάσει η εγχώρια παραγωγή (-7%). Οι προβλέψεις αυτές οδηγούν στην εκτίμηση σημαντικής ανόδου των αποθεμάτων ελαιολάδου προς το τέλος της τρέχουσας περιόδου στις ελαιοπαραγωγικές χώρες της ΕΕ, περιορίζοντας το επίπεδο των τιμών παραγωγού.

Με βάση, πάντως, τις πρόωρες αυτές εκτιμήσεις, φαίνεται ότι κατά την τρέχουσα εμπορική περίοδο θα υπάρξει, εκτός απροόπτου, σημαντική άνοδος της προσφοράς ελαιολάδου, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό τοπίο από εκείνο της ευνοϊκής συγκυρίας της προηγούμενης περιόδου.

Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου και ελιάς

 

 

Προϊόντα

 

 

 

2014

 

 

2015

 

Μεταβολή

(%)

Ποσότητα

(τόνοι)

Αξία

(χιλ. €)

Ποσότητα

(τόνοι)

Αξία

(χιλ. €)

Ποσότητας

Αξίας

Παρθένο

ελαιόλαδο

67.305

238.010

148.856

 

544.746

 

121,1

128,9

Κοινό

ελαιόλαδο

6.877

22.638

24.499

87.189

256,2

285,1

Άλλα λάδια &

κλάσματά τους

14.081

17.860

29.674

41.527

110,7

132,5

Ελιές παρασκευασμένες

ή διατηρημένες

113.219

303.084

147.573

347.120

30,3

14,5

Ελιές παρασκευασμένες

ή διατηρημένες με ξίδι

13.810

39.093

17.237

44.091

24,8

12,8

Ελιές νωπές ή συντηρημένες

2.378

5.016

2.994

 

5.158

 

25,9

2,8

Σύνολο

217.670

625.701

370.833

1.069.831

70,3

70,9

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ

 των Γιάννη Τσιφόρου και Νίκου Τράγγαλου, της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ