Το νέο ΠΑΑ στο επίκεντρο ημερίδας του ΙΓΕ

Το νέο ΠΑΑ στο επίκεντρο ημερίδας του ΙΓΕ

Ημερίδα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.

Την ημερίδα άνοιξε η πρόεδρος του ΙΓΕ Άννα Μαρία Γιάντση αναφερόμενη στη σημαντικότητα του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στην ενίσχυση του αγροτικού κλάδου αλλά και της εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών, καθώς και στις δράσεις του Ινστιτούτου στο πλαίσιο των 115 χρόνων Αγροτικής Εκπαίδευσης που συμπληρώνονται φέτος. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαράλαμπος Κασίμης, παρουσιάζοντας τις γενικές κατευθύνσεις για το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάνοντας μία ανασκόπηση στο προηγούμενο πρόγραμμα, αναφέρθηκε στις αλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με σκοπό να γίνει απλούστερη και αποτελεσματικότερη για τους υποψήφιους επενδυτές η διαδικασία συμμετοχής. 

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Νικόλαος Μανέτας παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του νέου ΠΑΑ, όπως και τις βασικές ομάδες μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο Πρόγραμμα άνω του 30% των πόρων προβλέπεται να εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας. 

Από την πλευρά της, η Κλεοπάτρα Πανοπούλου, υπάλληλος της μονάδας Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσίασε το υπομέτρο 6.1 που αφορά στην εγκατάσταση των νέων γεωργών, καθώς και το υπομέτρο 6.3 που αναφέρεται στην ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Ο προϊστάμενος της μονάδας Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευθύμιος Τσιατούρας ανέλυσε τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα του γεωργού, την επιλεξιμότητα της εκμετάλλευσης, καθώς και τις επιλέξιμες επενδύσεις για τα σχέδια βελτίωσης, ενώ περιέγραψε το μέτρο 4.1.2 που αφορά την υλοποίηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και το μέτρο 4.1.3 που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος συμμετεχόντων, οι οποίοι μετά το πέρας των παρουσιάσεων έθεσαν στους ομιλητές τους προβληματισμούς τους για το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.