Η Γερμανία η 3η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως

Η Γερμανία η 3η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το γραφείο εμπορικών και οικονομικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο, η Γερμανία απετέλεσε τη τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως το 2014, μετά τις ΗΠΑ και την Ολλανδία και παρά τους ρωσικούς περιορισμούς εισαγωγών, οι γερμανικές εξαγωγές καταγράφοντας μικρή αύξηση 1,2% των εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 63,4 δις. ευρώ.

Ο αριθμός των αγροτών (στοιχεία 2013) αριθμούσε 1,02 εκατ. άτομα, συνυπολογιζομένου δε του τομέως τροφίμων ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4,6 εκατ. εργαζόμενους. Η αγροτική οικονομία μαζί με τον κλάδο τροφίμων αποτελούν το 6% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Στον αγροτικό τομέα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι προσωπικές και οικογενειακές επιχειρήσεις στις οποίες ο αριθμός των πλήρως απασχολούμενων είναι μικρότερος από τους εποχιακά εργαζομένους, φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στα νέα Ομόσπονδα Κρατίδια.

Τα καλλιεργήσιμα εδάφη στη Γερμανία καλύπτουν το ήμισυ σχεδόν της συνολικής έκτασης της χώρας. Το 2014 οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατέλαβαν 16,7 εκ. εκτάρια, ήτοι το 46,8% της συνολικής έκτασης, εκ των οποίων η καλλιέργεια δημητριακών, σε εκτάσεις 6,6 εκατ. εκταρίων, αποτελεί το 55% της συνολικής καλλιεργήσιμης γης και το ήμισυ αυτών ήτοι 3,3 εκατ. εκτάρια καλλιεργείται με σιτηρά. Τα τελευταία έτη παρατηρείται συνεχής αύξηση παραγωγής οικολογικών προϊόντων, των οποίων η καλλιέργεια εκτείνεται σε άνω του 1 εκατ. εκταρίων γης (στοιχεία 2013).

Η τάση εντατικοποίησης και αυτοματοποίησης της γεωργίας και κτηνοτροφίας τα τελευταία έτη παρά τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και τη διαρκή αύξηση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του αριθμού  αγροτικών μονάδων και απασχολουμένων. Το 2014 ο αριθμός των αγροτικών μονάδων ανήλθε σε 287.000, σχεδόν 1.000 επιχειρήσεις λιγότερες έναντι 2013.

Οι εξαγωγές γερμανικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σημειώνοντας διαχρονικά αύξηση, έχουν διπλασιασθεί σε σύγκριση με το 1990 και τετραπλασιασθεί έναντι 1980. Τα 2/3 των γερμανικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατευθύνονται προς χώρες ΕΕ.
Συγκεκριμένα, το 2014 επί συνόλου εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αξίας 63,4 δις Ευρώ προς χώρες ΕΕ κατευθύνθηκαν προϊόντα αξίας 48,2 δις Ευρώ και εισήχθησαν αγροτικά προϊόντα αξίας 47,8 δις Ευρώ επί συνόλου γερμανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων αξίας 70,3.

Το 2014 πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές αξίας, εκ των οποίων 47,8 δις Ευρώ από  χώρες ΕΕ. Κυριότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, τόσο ως προς το σκέλος των εισαγωγών, όσο και εξαγωγών, παραμένει η Ολλανδία (Εισαγωγές: 13,03 δις Ευρώ, Εξαγωγές 8,35 δις Ευρώ το 2014).