Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε τη ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων TÜV AUSTRIA Hellas ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησης της ΔΕΛΤΑ, με το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης ΟΚ Recycled.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση αφορά σε περίπου 30 διαφορετικά προϊόντα της ΔΕΛΤΑ, για τα οποία χρησιμοποιείται 90% ανακυκλωμένο χαρτί και 10 διαφορετικά προϊόντα, για τα οποία χρησιμοποιείται 35% ανακυκλωμένο πλαστικό. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία εξοικονόμησε 32 τόνους παρθένου χαρτιού και 30 τόνους παρθένου πλαστικού, συμβάλλοντας έμπρακτα στο όραμα μιας βιώσιμης ανάπτυξης και προωθώντας μια φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση.

Η υψηλού κύρους πιστοποίηση ΟΚ Recycled με την υπογραφή του Οργανισμού TÜV AUSTRIA Hellas, η οποία βασίζεται στον έλεγχο ισοζυγίου μάζας και στην ιχνηλασιμότητα των ανακυκλωμένων υλικών, απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, όπου οι καταναλωτές αναζητούν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, παρέχοντας αξιοπιστία στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές των οργανισμών και αναβαθμίζοντας το περιβαλλοντικό προφίλ των εταιρειών και των παραγωγών.

Σημειώνεται ότι το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης OK Recycled είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με αναγνώριση και αποδοχή σε διεθνές επίπεδο.