Θα έχω τα ίδια δικαιώματα με τους Νέους Αγρότες στα Σχέδια Βελτίωσης;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Είμαι επιλαχών και ήθελα να ρωτήσω αν θα έχω τα ίδια δικαιώματα με τους Νέους Αγρότες στα Σχέδια Βελτίωσης, μόρια και ποσοστό κάλυψης της επένδυσης…

Οι επιλαχόντες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Σχέδια Βελτίωσης, εκτός αν πληρούν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή θέλουν να επενδύσουν στις ΑΠΕ ή στη διαχείριση αποβλήτων. Όμως, επειδή το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος για τους επιλαχόντες νέους αγρότες, θα σας προτείναμε να περιμένετε την τροποποίηση της απόφασης για τα Σχέδια Βελτίωσης που θα αποσαφηνιστεί και το σχετικό καθεστώς.

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας