θερμοκήπια: Δεν υπάρχει ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, απαιτείται ενοικιαστήριο 12ετίας;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σε περίπτωση μελέτης, που αφορά θερμοκήπια, και δεν υπάρχει ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, απαιτείται ενοικιαστήριο 12ετίας; Και αν ναι, με δικαστική ή συμβολαιογραφική πράξη;

Χρήστος, Ηράκλειο

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής του ακινήτου που θα εγκατασταθεί η επένδυση που αφορά τα θερμοκήπια, για την περίπτωση που ο υποψήφιος παραγωγός δεν κατέχει συμβόλαιο ιδιοκτησίας, μπορεί να επιτευχθεί με την προσκόμιση είτε παραχωρητηρίου είτε μισθωτηρίου, διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών με συμβολαιογραφική πράξη.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές