Κεντρική Μακεδονία: 500 νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Κεντρική Μακεδονία: 500 νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Πεντακόσιες νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου προκηρύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προτεραιότητα, βάσει νόμου, στις άδειες θα έχουν οι άνεργοι, ενώ σημαντικό ποσοστό θα λάβουν και τα άτομα με αναπηρία, οι πολύτεκνοι και οι «ευάλωτες» πληθυσμιακές ομάδες.

Πρόκειται για 200 άδειες πώλησης πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και άνθη, 150 άδειες πώλησης βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού, υπόδησης, χαρτικών-ειδών παντοπωλείου κτλ.) και 150 άδειες για καντίνες.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Θεοφάνη Παπά, άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται όλοι όσοι είναι άνεργοι και δεν κατέχουν οι ίδιοι, ή ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας («Ενημέρωση» και «Προκηρύξεις») και ταυτόχρονα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας.