Καλαμάτα: Πρόστιμα για παράλειψη εμβολιασμού των ζώων

Καλαμάτα: Πρόστιμα για έλλειψη ειδικής σήμανσης και παράλειψη εμβολιασμού των ζώων

Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε ιδιοκτήτες σκύλων στην Καλαμάτα, από το δασαρχείο σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία, γιατί είτε τα ζώα δεν έφεραν την ειδική σήμανση που προβλέπεται είτε διότι δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα εμβόλια.

Από το δήμο Καλαμάτας επισημαίνεται ότι η δημοτική αστυνομία είναι εφοδιασμένη με ειδικά μηχανήματα τύπου scanner, μέσω των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη σήμανσης του ζώου με microchip και προσθέτουν πως «πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο καθένας έχει υποχρέωση να φροντίζει τα ζώα συντροφιάς και να μη γεύεται μόνο τις χαρές που του προσφέρουν».