Ανοίγει ο δρόμος για καλλιέργειες σε εκχωρημένες δασικές εκτάσεις

Ανοίγει ο δρόμος για καλλιέργειες σε εκχωρημένες δασικές εκτάσεις

Με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ιωάννης Τσιρώνης και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιείται η εκχώρηση δασικής έκτασης σε αγρότες προκειμένου να καλλιεργούν.

Σύμφωνα με την τροποποιητική ΥΑ οι δικαιούχοι μετά την εγκατάσταση υποχρεούνται να προβούν εντός 3τιας στη φύτευση της έκτασης (ή την εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων).

Προτεραιότητα θα έχουν συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής, κατ’ επάγγελμα αγρότες, δημότες του οικείου ή όμορου Δήμου.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ