Ανοίγει ο δρόμος για καλλιέργειες σε εκχωρημένες δασικές εκτάσεις

Ανοίγει ο δρόμος για καλλιέργειες σε εκχωρημένες δασικές εκτάσεις
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ιωάννης Τσιρώνης και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιείται η εκχώρηση δασικής έκτασης σε αγρότες προκειμένου να καλλιεργούν.

Σύμφωνα με την τροποποιητική ΥΑ οι δικαιούχοι μετά την εγκατάσταση υποχρεούνται να προβούν εντός 3τιας στη φύτευση της έκτασης (ή την εξημέρωση των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων).

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Προτεραιότητα θα έχουν συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών της περιοχής, κατ’ επάγγελμα αγρότες, δημότες του οικείου ή όμορου Δήμου.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές