Αυστηροί κανόνες στην Ινδία για τα εισαγόμενα τρόφιμα

Αυστηροί κανόνες στην Ινδία για τα εισαγόμενα τρόφιμα
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Η Ινδία αποφάσισε να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες για τα εισαγόμενα τρόφιμα. Η αδειοδότηση, η τεκμηρίωση, η συσκευασία και η σήμανση των εισαγόμενων τροφίμων στην Ινδία θα υπόκεινται σε αυστηρότερες ρυθμίσεις, μετά από απόφαση της Αρχής Ασφαλείας Τροφίμων και Προτύπων.

Στόχος είναι να φτάνουν μόνο τα υψηλής ποιότητας προϊόντα

Επίσης, αποφάσισε και την αναστολή ή την ακύρωση των αδειών των εισαγόμενων τροφίμων, στοχεύοντας στην αποτροπή εισαγωγής χαμηλής ποιότητας προϊόντων.

Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στο Ν. Δελχί, οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποβάλλουν και σχέδιο ανάκλησης και δήλωση κανονιστικού καθεστώτος τροφίμων στη χώρα προέλευσης, πιστοποιητικό καταλληλότητας για ανθρώπινη κατανάλωση της χώρας εξαγωγής, καθώς και το καθεστώς που διέπει το προϊόν στον τόπο εγκατάστασης της μητρικής εταιρείας.

Επίσης, οι εισαγωγείς θα υποβάλλουν και κατάλογο με τις χώρες από τις οποίες διήλθε το φορτίο και πίνακα θερμοκρασιών για μεταφερόμενα προϊόντα εντός ψυγείων.

ΥΧ

-Διαφήμιση-