Καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων Ολοκληρωμένης Καπνού στην Ξάνθη

Καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων Ολοκληρωμένης Καπνού στην Ξάνθη
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ξάνθης ενημερώνει ότι έχουν εκδοθεί οι Μηχανογραφικές Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής Δικαιούχων και οι Καταστάσεις Απορριπτόμενων, έτους 2013 της Δράσης 2.3(A) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» για την 2η Πρόσκληση 4539/02.04.2012 και την 3η Πρόσκληση 5597/11.03.2013.

Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας (Διοικητήριο 3ος και 5ος όροφος).

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, ήτοι μέχρι και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές