ΚΕΟΣΟΕ: Πρωτοχρονιάτικος γολγοθάς περιμένει τα οινοποιεία με τον ΕΦΚ στο κρασί

Παρά τις σύσσωμες αντιδράσεις του κλάδου η υπουργική απόφαση για την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Με βάση το νομικό πλαίσιο που αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ αλλά και πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ΚΕΟΣΟΕ, εφόσον μέχρι τις 31/12/2015 δεν καταστεί δυνατόν να καταργηθεί ο νόμος που προβλέπει την επιβολή ΕΦΚ 0,20 € / HL οίνου, από 1/1/2016 για τα οινοποιεία αλλάζουν δραματικά οι σημερινές συνθήκες.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει: «Η εγγύηση που θα καταβάλλουν όλα τα οινοποιεία για τη σύσταση της φορολογικής αποθήκης θα ανέρχεται στα 1000 € ανά 1000 HL. Συνεπώς ένα οινοποιείο που παράγει 10.000 HL (ή 1000 tn) θα προσκομίσει εγγύηση 10.000 €, κοκ.

Όλα τα οινοποιεία επίσης θα πρέπει να απογράψουν τις ποσότητες οίνου που κατέχουν μετά την πρώτη απολάσπωση, αφού το προϊόν αυτό θα θεωρηθεί “έτοιμος οίνος”, ώστε οι συγκεκριμένες ποσότητες να “εισαχθούν” στο νέο καθεστώς επιβολής ΕΦΚ. Η Δήλωση αποθεμάτων προβλέπεται να υποβληθεί για όλα τα οινοποιεία έως τις 31/1/2016.
Τα οινοποιεία που έχουν ήδη συστήσει φορολογικές αποθήκες θα εισαγάγουν σ’ αυτές τα προϊόντα “έτοιμου οίνου” και ημιτελή σε κάθε τους μορφή (χύμα, συσκευασμένα) και θα τα διακινούν από 1/1/2016 προφανώς και με ede (ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο αφού είναι ήδη εγγεγραμμένα στην πύλη ICISnet του υπουργείου Οικονομικών) το οποίο εκδίδεται online.

Για τα οινοποιεία που δεν έχουν συστήσει φορολογική αποθήκη και παράγουν οίνους άνω των 1000 HL προβλέπεται να δοθεί μεταβατική περίοδος 4 μηνών (έως 30/4/2015), προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σύστασης φορολογικής αποθήκης και η ημερομηνία αυτή θα ισχύσει πιθανόν και για τη Δήλωση Αποθεμάτων. Μέχρι τότε προφανώς θα γίνεται καταβολή ΕΦΚ κατά δήλωση με βάση τις πωλήσεις του οινοποιείου και πιθανόν θα πραγματοποιηθεί εκκαθάριση, αφ’ ότου συσταθεί η φορολογική αποθήκη».

Και προσθέτει: «Τα οινοποιεία που παράγουν οίνο σε ποσότητες άνω των 1000 HL ετησίως πλήττονται ιδιαίτερα αφού θα υποβάλλουν δήλωση ΕΦΚ και θα κληθούν να τον καταβάλλουν εφάπαξ για ολόκληρη την παραγωγή τους. Να σημειωθεί ότι το μέγιστο ποσό ΕΦΚ για τα οινοποιεία αυτά που παράγουν μέχρι 1000 HL είναι το ποσό των 20.000 € (για 1000 HL).

Τέλος ο ΕΦΚ για όσους εντάσσονται στο σύστημα φορολογικών αποθηκών θα καταβάλλεται έως τις 25 του επομένου μηνός για τις εξόδους οίνων από την φορολογική αποθήκη του προηγουμένου μηνός (για πωλήσεις εκτός φορολογικών αποθηκών), η αξία του οποίου σύμφωνα με τις συναλλακτικές πρακτικές θα εισπραχθεί σε μεταγενέστερο διάστημα, επιτείνοντας τις πιέσεις ρευστότητας που έχουν σήμερα τα οινοποιεία.

Στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο που προδιαγράφεται για τα οινοποιεία, παραμένει πάντοτε πρώτιστος στόχος του κλάδου, η κατάργηση της διάταξης που προβλέπει επιβολή ΕΦΚ στο κρασί».