Η ΚΕΟΣΟΕ για το νέο ν/σ που αφορά τους συνεταιρισμούς

Την γνώμη της για το νέο σχέδιο νόμου που αφορά τους συνεταιρισμούς και ειδικότερα το νέο θεσμικό πλαίσιο για της ΑΣΟ, καταθέτει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ.

Πρόγραμμα για την κατάρτιση εργαζομένων στον αμπελοοινικό τομέα τρέχει η ΚΕΟΣΟΕ

Την γνώμη της για το νέο σχέδιο νόμου που αφορά τους συνεταιρισμούς και ειδικότερα το νέο θεσμικό πλαίσιο για της ΑΣΟ, καταθέτει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ.

Ειδικότερα, η οργάνωση τονίζει:

Κατά την άποψή μας κάθε νέος νόμος οφείλει κατ’ αρχήν να λαμβάνει υπ’ όψιν του και να κινείται εντός του πλαισίου των επτά Συνεταιριστικών Αρχών που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες θέτουν σε εφαρμογή τις Αξίες τους, Αρχές που υιοθετήθηκαν στο συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.)στο Μάντσεστερ το 1995 έχουν αναγνωρισθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αποτελούν πλέον συνταγματική υποχρέωση της χώρας μας.

Δεν θα υπεισέλθουμε σε γενική κρίση του σχεδίου νόμου, αφού είναι αρμοδιότητα άλλων οριζόντιων οργανώσεων και σχετικές παρατηρήσεις θα γίνουν και με την συμμετοχή της ΚΕΟΣΟΕ η οποία ταυτόχρονα συνεργάζεται με ειδική νομικό για το θέμα αυτό.
Πέραν όμως των εξειδικευμένων παρατηρήσεων για τις προβλεπόμενες ΚΕΑΣ του άρθρου 31 του σχεδίου νόμου που παραθέτουμε, δεν μπορούμε να μην εστιάσουμε στην παρεμβατικότητα του νόμου σε θέματα που οφείλουν να ρυθμίζονται από τα καταστατικά των συνεταιρισμών και για τα οποία κάθε επιχείρηση του αστικού κώδικα είναι ελεύθερη να αποφασίζει.

Συνεπώς το νέο σχέδιο νόμου θα πρέπει να παρέχει στους συνεταιρισμούς ένα πλαίσιο ευέλικτο και αναπτυξιακό.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις εξειδικευμένες παρατηρήσεις ΚΕΟΣΟΕ για το σχέδιο νόμου που αφορά τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Άρθρο 31§ 1
Στο ανωτέρω άρθρο προβλέπεται ότι οι ΑΣ που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τον ίδιο κλάδο παραγωγής … συνιστούν ένα Κλαδικό Εθνικό ΑΣ σε εθνικό επίπεδο από όλες τις περιφέρειες.

 • Σήμερα η λειτουργία της ΚΕΟΣΟΕ διέπεται από το άρθρο 50 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ Α 269), σύμφωνα με το οποίο, οι ΚΕΣΕ του άρθρου 29 του Ν. 2810/2000, που δεν ασκούν εμπορία και δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις, συνεχίζουν να λειτουργούν με βάση το Ν. 2810/2000.Οι ΚΕΣΕ σύμφωνα με το ν.2810/2000 έχουν μέλη Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, αλλά και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που σύμφωνα με το νόμο 4015/2011 μετετράπησαν είτε σε ΑΣ είτε σε ΑΕΣ. Συνεπώς η ΚΕΟΣΟΕ έχει εγγεγραμμένες στη δύναμή της ΑΕΣ ,οι οποίες μάλιστα δραστηριοποιούνται σε σημαντικές αμπελουργικές περιοχές της χώρας. Η διατύπωση συνεπώς του παρόντος άρθρου περί παρεχόμενης δυνατότητας μόνο στους ΑΣ να συνιστούν ΚΕΑΣ, αποκλείει την συμμετοχή των ΑΕΣ στους ΚΕΑΣ.
  Αναρωτώμεθα γιατί θα πρέπει να διαγράψει η ΚΕΟΣΟΕ τις ΑΕΣ που έχει σήμερα ως μέλη, οι οποίες μάλιστα έχουν οινοποιητική δραστηριότητα. Κάθε αντιπρόταση η οποία θα έχει σαν περιεχόμενο την εγγραφή των ΑΣστην ΚΕΟΣΟΕ (ή τον ΚΕΑΣ) που είναι μέτοχοι στις ΑΕΣ είναι ανεδαφική, αφού οι ΑΣ μέλη των ΑΕΣ έχουν αντικείμενο δραστηριότητας μόνο την παραγωγή σταφυλιών και όχι οίνου, ενώ η οινοποιητική δραστηριότητα των σταφυλιών των μετόχων (ΑΣ) ανήκει στις ΑΕΣ.Επιπλέον η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει ως προϊόν στην Ενιαία ΚΟΑ τον οίνο και όχι το αμπέλι με αποτέλεσμα τυχόν εγγραφή ως μελών των ΑΣ αντί των ΑΕΣ στην ΚΕΑΣ – ΚΕΟΣΟΕ δεν θα συμβαδίζει με τον κλάδο δραστηριότητας που είναι στην περίπτωση αυτή ο οίνος και όχι το αμπέλι .
  Προκειμένου συνεπώς να συνεχίσει την λειτουργία της η ΚΕΟΣΟΕ με όλα της τα μέλη καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη την επικράτεια θα πρέπει τις ΚΕΑΣ να μπορούν να τις συστήσουν ΑΣ και ΑΕΣ.
 • Διάταξη της ίδια παραγράφου προβλέπει τη σύσταση ενός μόνο κλαδικού εθνικού ΑΣ (ΚΕΑΣ) σε εθνικό επίπεδο από όλες τις περιφέρειες με πρωτοβουλία εκατό (100) ΑΣ. Η διάταξη αυτή είναι ανεφάρμοστη τουλάχιστον για τον αμπελοοινικό τομέακαι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της την δομημένη αμπελοοινική πραγματικότητα στην Ελλάδα , αφού συνολικά οι συνεταιρισμοί που έχουν σήμερα αμπελοοινική δραστηριότητα είναι 35 σε ολόκληρη την επικράτεια. Συνεπώς με την προϋπόθεση σύστασης ΚΕΑΣ βάσει πρωτοβουλίας 100 συνεταιρισμών είναι αδύνατη η σύσταση ΚΕΑΣ στον αμπελοοινικό τομέα, όταν η ΚΕΟΣΟΕ διαχρονικά έχει εγγεγραμμένουςόλους τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς ,που δεν υπερβαίνουν επαναλαμβάνουμε τους 35.
  Κατ’ αναλογία τα ίδια ισχύουν και σε επίπεδο περιφέρειας για τη σύσταση των ΚΠΕΑΣ δεδομένου ότι σε ολόκληρη την επικράτεια με μικρές εξαιρέσεις δραστηριοποιείται ένας συνεταιρισμός ανά νομό με αμπελοοινική δραστηριότητα οπότε σε επίπεδο περιφέρειας δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το πλήθος των νομών που απαρτίζουν την περιφέρεια.
 • Στην ίδια παράγραφο και στους σκοπούς των ΚΕΑΣ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένας από τους ιδρυτικούς σκοπούς της ΚΕΟΣΟΕ ,αλλά και των άλλων τριτοβαθμίων οργανώσεων που κατά καιρούς συνεστήθησαν, που είναι η εκπροσώπηση των μελών τουςόσον αφορά την προώθηση των επαγγελματικών τους συμφερόντων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
  Η ΚΕΟΣΟΕ σήμερα ενεργεί ως συλλογικός εκπρόσωπος του συνεταιριστικού χώρου σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα (υπουργεία ΑΑΤ, Υπ Οικ., ΥΠΑΠΕΝ, κλπ) και στο εξωτερικό (Copa-Cogeca, GroupdedialogueCivilVin, διεθνή συνέδρια, κλπ) προωθώντας τα επαγγελματικά συμφέροντα των οινοποιητικών συνεταιρισμών και διαμορφώνοντας το διεκδικητικό πλαίσιο της Ελλάδας στο εξωτερικό.
 • Στο εν λόγω άρθρο επίσης πρέπει να προστεθεί αντίστοιχα η διάταξη του άρθρου 33 § 6 που αφορά τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και συγκεκριμένα την επιβολή ανταποδοτικής εισφοράς στα μέλη.Να τονισθεί ότι οι δραστηριότητες της ΚΕΟΣΟΕ είναι ευρύτερες και ουσιαστικότερες από αυτές των συστημένωνΔιεπαγγελματικών Οργανώσεων (π.χ. ΕΔΟΑΟ),

Άρθρο 42 § 3
Παραμένει ασαφές με ποιο τρόπο θα γίνει η μετατροπή της ΚΕΟΣΟΕ σε ΚΕΑΣ, όταν μάλιστα σήμερα έχει μέλη της και ΑΕΣ.
Παρόμοια διάταξη περιελάμβανε και το άρθρο 19 § 8 του ν. 4015/11, που ουδέποτε μπόρεσε να εφαρμοσθεί .Για το λόγο αυτό άλλωστε, ψηφίσθηκε η διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014 ..

Άρθρο 15 § 2
Η διάταξη που προβλέπει την απαγόρευση λήψης μισθού ή αποζημίωσης υπό οποιαδήποτε μορφή στα μέλη του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει υπ’ όψιν:

 • Ότι οι συνεταιρισμοί είναι ΝΠΙΔ και μάλιστα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεπώς θα πρέπει να ισχύσουν τα προβλεπόμενα σε όλα τα αντίστοιχα ΝΠΙΔ.
 • Ότι οι σημερινές απαιτήσεις για την διοίκηση ενός συνεταιρισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένες για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος έχει την τελική ευθύνη έναντι του συνεταιρισμού, των συναλλασσομένων με αυτόν, αλλά κυρίως έναντι του Δημοσίου, θέση από την οποία απορρέουν και ποινικές κυρώσεις.
 • Η ευθύνη αυτή απαιτεί πολλές φορές την αιτία συχνής αν όχι καθημερινής παρουσίας στον συνεταιρισμό του Προέδρου του ΔΣ, με αποτέλεσμα είτε την απώλεια εσόδων του τελευταίου, από εναλλακτικές δραστηριότητες, είτε την απουσία του από τις επαγγελματικές αγροτικές υποχρεώσεις του.
 • Η αδυναμία παρουσίας στον τόπο αγροτικής ενασχόλησης ,που συχνά διαφέρει από τον τόπο της έδρας του συνεταιρισμού , πολλές φορές συνεπάγεται την πρόσληψη και αμοιβή αντικαταστάτη για την αντιμετώπιση των αγροτικών υποχρεώσεων.

Κατά την άποψή μας η διάταξη αυτή πρέπει να αποσυρθεί.