«Κλειδώνει» στα 46 λεπτά το σύσπορο. Προσπάθεια των εκκοκκιστών να ανακόψουν τις τάσεις φυγής από την καλλιέργεια

«Κλειδώνει» στα 46 λεπτά το σύσπορο. Προσπάθεια των εκκοκκιστών να ανακόψουν τις τάσεις φυγής από την καλλιέργεια

Ξεκαθαρίζει σιγά σιγά το τοπίο µε τις τιµές του σύσπορου βαµβακιού, καθώς ύστερα από µία µεγάλη περίοδο αναµονής οι εκκοκκιστές αρχίζουν ο ένας µετά τον άλλο να ανοίγουν τα χαρτιά τους.

Την αρχή στο κατώφλι της εβδοµάδας, έκανε η επιχείρηση των Αδελφών Μάρκου, η οποία ενηµέρωσε τους µεσίτες της ότι «κλειδώνει» την τιµή του βαµβακιού στα 46 λεπτά το κιλό για τις ποσότητες που παραδόθηκαν στα εκκοκκιστήρια ή στα 43 λεπτά το κιλό για παραλαβή από το χωράφι/την αποθήκη του καλλιεργητή. Σύµφωνα µε έγκυρες πηγές της «ΥΧ», στα ίδια επίπεδα σκοπεύει να κινηθεί και ο όµιλος Καραγιώργου, ο οποίος την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές προσανατολιζόταν να προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις µέχρι το τέλος της εβδοµάδας. Το παράδειγµα των δύο εκ των τριών «µεγάλων» του κλάδου (σ.σ. ο τρίτος του «κλαµπ», Δοντάς, έχει «κλειδώσει» τις τιµές στα 43 λεπτά το κιλό ανά χωράφι ή 45 λεπτά παραδοτέο) φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι παίκτες (Αγγελούσης, Σκλαπάνης, Μίχας, Παπακώστας-Καφαντάρης κ.ά.).

Καλά πληροφορηµένες πηγές τονίζουν στην «ΥΧ» ότι οι επιχειρηµατίες του χώρου συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια µείωσης των τιµών κάτω από τα 43 λεπτά µε δεδοµένη την απογοήτευση των παραγωγών από τις φετινές αποδόσεις και την τάση συρρίκνωσης της καλλιέργειας. «Θεωρώ απίθανο να βρεθεί εκκοκκιστής, που θα κλείσει την τιµή κάτω από τα 43 λεπτά το κιλό, καθώς κανείς δεν θέλει να βρεθεί εκτός αγοράς. Την ίδια στιγµή, όλοι διαβλέπουν τον κίνδυνο να αναζητούν και να µη βρίσκουν προϊόν του χρόνου», τονίζει διευθυντής µεγάλης εκκοκκιστικής µονάδας της Θεσσαλίας.

Γιάννης Τσατσάκης