Μειώθηκαν οι ζημιές αλλά και ο τζίρος της Βιομηχανίας Ζάχαρης

Μειώθηκαν οι ζημιές αλλά και ο τζίρος της Βιομηχανίας Ζάχαρης

Περιορισμό ζημιών μετά από φόρους στα 14,9 εκατ. ευρώ και μείωση του κύκλου εργασιών κατά 13,68%, εμφάνισε στο α΄ εξάμηνο της χρήσης 2015-2016 ο όμιλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 01/07/2015 έως 31/12/2015, ο κύκλος εργασιών της ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00%παρουσίασε αύξηση κατά 9,70% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και ανήλθε σε 44.508,74 χιλ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιριών της Σερβίας) ανήλθε σε 78.227,19 χιλ. ευρώ, μειωμένος κατά 13,68% έναντι της περσινής περιόδου. Η μείωση αυτή οφείλεται στην χαμηλή παραγωγή ζάχαρης που πραγματοποιήθηκε στη Σερβία σε εθνικό επίπεδο.

Βελτίωση παρουσίασε και το μικτό περιθώριο κέρδους της ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00%, το οποίο ανήλθε σε -9,48% έναντι -38,98% της περσινής περιόδου, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τον όμιλο ανήλθε σε -1,65% έναντι -21,95% της περσινής περιόδου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00% ανήλθαν σε ζημίες 8.027,58 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 19.492,75 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 6.927,52 χιλ. έναντι ζημιών 25.521,14 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 13.556,10 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 28.619,87 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Για τον όμιλο το αντίστοιχο μέγεθος ανήλθε σε ζημίες 14.468,17 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 36.555,24 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 13.659,00 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 31.653,92 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους παρουσίασαν ζημίες 14.937,92 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 39.759,60 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Όπως σημειώνει η εταιρία, έχει υποβάλει στην πιστώτρια τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο με βασικούς άξονες την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων με υψηλό δείκτη κερδοφορίας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση των υφιστάμενων οικονομικών μεγεθών (π.χ. κόστος παραγωγής), έχοντας ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας αφενός για την αναδιάρθρωση των δανείων και αφετέρου την εν γένει βιώσιμη λειτουργία της.

Σημειώνεται ότι η εταιρία βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και συζητήσεις με την τράπεζα τόσο για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου όσο και για τη θετική κατάληξη της αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων προς αυτή.

Η επίτευξη των στόχων και ωφελειών του σχεδίου αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη και τη σταθεροποίηση των τιμών της ζάχαρης που βρισκόταν στα ιστορικά χαμηλότερα σημεία της αγοράς την προηγούμενη περίοδο, σε συνδυασμό με την αναγκαία αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανείου της, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην επιστροφή της εταιρίας στην κερδοφορία, στην εξυπηρέτηση σε βάθος χρόνου του αναδιαρθρωμένου χρέους της και στη διατηρησιμότητά της.