Νέα Παρέμβαση της ΠΟΓΕΔΥ για την διαδικασία καταβολής  των τελών των βοσκήσιμων γαιών

Οδηγίες της Περιφέρειας Μακεδονίας για την δήλωση βοσκήσιμων γαιών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί

Η Ομοσπονδία μας αναγκάζεται μετά την παρέλευση πέντε σχεδόν μηνών να επανέλθει σε ένα θέμα που λογικά θα έπρεπε η λύση του να έχει πλέον επιτευχθεί. Αναφερόμαστε φυσικά στο θέμα της καταβολής από τους κτηνοτρόφους των τελών για τους κοινόχρηστους βοσκοτόπους (βοσκήσιμες γαίες).

-Διαφήμιση-

Δυστυχώς η κατάσταση εξελίχθηκε ακόμα χειρότερα από όσα εμείς προβλέπαμε τόσο με την 1087/2-6-2017 επιστολή μας προς εσάς, όσο και με το  Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε στις 28-6-2017. Είμαστε σίγουροι πως η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου έχει λάβει από τις Περιφέρειες της χώρας έγγραφα τα οποία λίγο ή πολύ περιγράφουν τα προβλήματα, αλλά νομίζουμε πως μία ανακεφαλαίωση αυτών είναι επιβεβλημένη. Έτσι με απλά λόγια σήμερα η κατάσταση έχει ως εξής:

  • Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι ακόμη δεν έχει γίνει δυνατόν να ειδοποιηθούν προσωπικά όπως προβλέπει η νομοθεσία.
  • Οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν κτηνοτρόφους από άλλους Δήμους και κυρίως από διαφορετικής της δικής τους Περιφερειακής Ενότητας, λόγω προφανούς οικονομικής αδυναμίας και  έλλειψης προσωπικού, αντί συστημένων επιστολών στους ενδιαφερόμενους, ανταλλάσουν e-mail και αλληλογραφία με τους Δήμους προέλευσης των κτηνοτρόφων προκειμένου να γίνει ενημέρωση αυτών. Αυτό εκτός από χρονοβόρο είναι και στα όρια της ούτως ή άλλως προβληματικής νομοθεσίας. Εάν τελικά δεν ειδοποιηθεί αποδεδειγμένα και έγκαιρα κάποιος κτηνοτρόφος  από ποιον θα αναζητηθούν ευθύνες;
  • Τα εισπραχθέντα ποσά ανά Περιφερειακή Ενότητα για τους βοσκοτόπους του 2016, ενάμιση σχεδόν μήνα πριν την λήξη της προθεσμίας, κυμαίνονται από 10 έως το πολύ 60 %  του αναμενομένου.
  • Πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, ενώ έχουν καταθέσει τα χρήματα στους λογαριασμούς των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, δεν έχουν προσκομίσει το αποδεικτικό κατάθεσης (με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο) στις οικείες ΔΑΟΚ. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν Περιφερειακές Ενότητες που ενώ στους λογαριασμούς εμφανίζεται εισπραχθέν ποσό περί το 40% του αναμενομένου, στην οικεία ΔΑΟΚ τη στιγμή αυτή έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά που με τα βίας προσεγγίζει το 20%. Αν αναλογιστείτε ότι κατά την κατάθεση των χρημάτων – παρά τις οδηγίες που έχουν δοθεί από Δήμους και ΔΑΟΚ – αρκετοί κτηνοτρόφοι δεν δίνουν επαρκή στοιχεία στις Τράπεζες ή καταθέτουν με τα δικά τους στοιχεία για συγγενικά τους πρόσωπα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι εύκολη και αξιόπιστη ούτε η οποιαδήποτε αντιπαραβολή με  καταστάσεις Τραπεζών. Στις περιπτώσεις μάλιστα που οι λογαριασμοί δεν είναι ανά Περιφερειακή Ενότητα αλλά ανά Περιφέρεια, τότε η οποιαδήποτε απόπειρα αναζήτησης ονομάτων σε καταστάσεις Τραπεζών είναι πρακτικά αδύνατη.
  • Οι καταστάσεις κατανομής βοσκοτόπων του 2017 ακόμη ΔΕΝ έχουν αποσταλεί στις Περιφερειακές Ενότητες προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλούν στους οικείους Δήμους. Υπενθυμίζουμε ότι και για το 2017  η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των τελών είναι  η 31η Δεκεμβρίου 2017.

Από την απλή, αδιαμφισβήτητη και μάλλον ήπια απαρίθμηση των ανωτέρω προβλημάτων,  θεωρούμε  ότι αποδεικνύεται με τον πλέον εκκωφαντικό και δυσάρεστο τρόπο η αποτυχία της επιλεγείσας διαδικασίας. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε τα εξής:

  1. Παράταση της διαδικασίας καταβολής των τελών   του 2016 έως τις 28-2-2017 και αντίστοιχα έως 30-4-2018 των τελών του 2017. Παράλληλα το Υπουργείο να δώσει όση παραπάνω δημοσιότητα μπορεί για να κινητοποιήσει τους κτηνοτρόφους αλλάζοντας και την διαδικασία ενημέρωσης τους τουλάχιστον για το 2017. Για παράδειγμα, θα μπορούσε  να εμπλέξει  τους φορείς Α  υποδοχής Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης έτσι ώστε αυτοί να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους και να τους ενημερώσουν που είναι κατανεμημένοι οι βοσκότοποι του 2017  και  στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι  να καταφύγουν στους αντίστοιχους Δήμους για τα περαιτέρω.
  2. Αλλαγή της διαδικασίας από το 2018 και μέχρι κατάρτισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Εν ολίγοις η διαδικασία καταβολής να γίνεται με παρακράτηση από την Ενιαία Ενίσχυση (ή και τις τυχών συνδεδεμένες) με τόπο ανάλογο των ασφαλίστρων φυτικής και ζωικής παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.
  3. Με τον προσφάτως ψηφισθέντα  στην Ε.Ε κανονισμό- αναφερόμενο ως  Omnibus – παρέχεται  μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για την διαχείριση των μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων. Θεωρούμε ότι με βάση αυτόν τον κανονισμό αλλά και ενόψει των διαπραγματεύσεων για τη  νέα  ΚΑΠ, πρέπει πλέον  το Υπουργείο να επεξεργαστεί  και να παρουσιάσει προτάσεις για την αλλαγή  του τρόπου καταβολής των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους με σαφή διάκριση σε σταβλισμένη και εκτατική κτηνοτροφία. Για παράδειγμα, επιμένουμε ότι η βοοτροφία – ιδιαίτερα η γαλακτοπαραγωγός –   δεν έχει νόημα να αντιμετωπίζεται ως εκτατική ενώ στη συντριπτική της πλειοψηφία είναι σταβλισμένη. Σίγουρα μπορεί να βρεθεί δίκαιος  τρόπος ενίσχυσης και των δύο μορφών κτηνοτροφίας χωρίς τις τρέχουσες στρεβλώσεις που εκτός από θυμηδία δημιουργούν και πάρα πολλά προβλήματα.

Κλείνοντας, όπως αναφέραμε και στην επιστολή του Ιουνίου, τονίζουμε ότι η εν λόγω παρέμβασή μας γίνεται μόνο με γνώμονα τα συγκεκριμένα προβλήματα  και όχι γιατί το υπάρχον  θεσμικό πλαίσιο χρήζει μόνο τεχνικών βελτιώσεων.

Επίσης για μία ακόμη φορά  επισημαίνουμε  ότι οι υπηρετούντες Γεωτεχνικοί συνάδελφοι στις Περιφέρειες και στους Δήμους της χώρας είναι επιστημονικό προσωπικό που μπορεί και θέλει να    προσφέρει σε θέματα ουσίας στην Ελληνική Γεωργία και Κτηνοτροφία και όχι να κάνει τους φοροεισπράκτορες και   λογιστές.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki