Νέες προτάσεις απλοποίησης της ΚΑΠ από την Κομισιόν

«Τέλος στο κλίμα φόβου για τους αγρότες» δηλώνει ο επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν

Για μια μεσογειακή γεωργική πολιτική κάνει λόγο η γαλλική Les Echos
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Το νέο πακέτο μέτρων απλοποίησης της ΚΑΠ παρουσίασε ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 18 Ιανουαρίου.

Στο επίκεντρο του νέου πακέτου βρίσκεται δέσμη μέτρων σχετικά με το σύστημα κυρώσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των γεωργών σε περίπτωση διάπραξης ακούσιου σφάλματος και να μειωθεί η συχνότητα των σφαλμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δημόσιων πόρων.

Τρία αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία περιλαμβάνει η δέσμη των σχετικών μέτρων

Η δέσμη μέτρων απλοποίησης που ανακοίνωσε ο Φίλ Χόγκαν αποτελείται από τρία αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία:

·         Πρώτον, οι προκαταρκτικοί έλεγχοι των αιτήσεων ενίσχυσης θα επιτρέψουν στους αγρότες να κάνουν διορθώσεις στις αιτήσεις τους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έως και 35 ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, χωρίς να τους επιβάλλονται κυρώσεις.

·         Δεύτερον, θα απλοποιηθεί το σύστημα των διοικητικών κυρώσεων για τις άμεσες ενισχύσεις. Ενώ το ισχύον σύστημα για τον υπολογισμό των κυρώσεων βασίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή κυρώσεων περισσότερο από το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης, με τη νέα πρόταση οι κατηγορίες αυτές θα αντικατασταθούν από μια απλή ποινή, που ισοδυναμεί με 1,5 φορές τη διαφορά αυτών. Για τα λιγότερο σημαντικά σφάλματα, που παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης έως 3% ή 2 εκτάρια, θα συνεχίσει να ισχύει η απαλλαγή από τις κυρώσεις. Το νέο σύστημα θα τεθεί σε ισχυ το 2016.

·         Τρίτον, θα θεσπιστεί ένα σύστημα «κίτρινης κάρτας» για τους γεωργούς που υποβάλλουν εσφαλμένη δήλωση για πρώτη φορά. Όταν το σφάλμα είναι μικρό (κάτω από το 10% της προσδιορισθείσας έκτασης), η διοικητική κύρωση θα μειώνεται κατά το ήμισυ. Ωστόσο, οι αγρότες που έχουν λάβει κίτρινη κάρτα θα καταχωρούνται ώστε να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος.

Σχολιάζοντας τις προτεινόμενες αλλαγές, ο Επίτροπος δήλωσε: «Αυτά τα μέτρα απλοποίησης επιδώκουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στους ευρωπαίους αγρότες ότι το ενδιαφέρον μας δεν είναι να τους «πιάσουμε», αλλά να εξασφαλιστεί ότι τα δημόσια χρήματα δαπανώνται σωστά.

Πιστεύω ότι οι προληπτικοί προκαταρκτικοί ελέγχοι, η «κίτρινη κάρτα» και το απλοποιημένο σύστημα κυρώσεων θα κάνουν τη ζωή των αγροτών ευκολότερη, και ακόμη πιο σημαντικό, θα μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των σφαλμάτων.

Οι προτεινόμενες αλλαγές σημαίνουν τη λήξη του κλίματος φόβου για τους αγρότες, και είναι μια δίκαιη και αναλογική απάντηση στις ανησυχίες ειδικά των μικρών γεωργών». Πρόκειται για το 4ο κύμα μέτρων απλοποίησης της ΚΑΠ που ανακοινώνει ο Επίτροπος Χόγκαν, με την πολιτική του πρασινίσματος να ακολουθεί εντός του 2016. Παράλληλα, ο Επίτροπος έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2017 ως απόρροια της διαδικασίας απλοποίησης, μία προοπτική που βρίσκει αντίθετα ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία.

Υ.Χ.

-Διαφήμιση-