ΚΕΠΠΥΕΛ: Προσοχή στη νομοθεσία για την διακίνηση λιπασμάτων

ΚΕΠΠΥΕΛ: Προσοχή στη νομοθεσία για την διακίνηση λιπασμάτων

«Η κυκλοφορία λιπασμάτων μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαικής Ένωσης είναι ελεύθερη από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας και από μεμονωμένους παραγωγούς ΜΟΝΟ για ιδία χρήση και μετά από αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ)».

Σε αυτή την διευκρίνιση προβαίνει το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης νομού Λάρισας της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΑΑΤ, με αφορμή την παράτυπη διακίνηση λιπασμάτων που παρατηρείται από αγρότες ή καταστήματα εμπορίας, κατά κόρον από Βουλγαρία. Επισημαίνει δε ότι τα πρόστιμα για την παραπάνω παράβαση ξεκινάνε από 500 ευρώ έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.

Το Κέντρο θεωρεί πολύ σημαντικό να ενημερωθούν κυρίως οι αγρότες της περιοχής της Θεσσαλίας για αποφυγή της επιβολής προστίμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδιαίτερα σ΄ αυτές τις δύσκολες οικονομικές περιόδους που διανύουν οι αγρότες και τονίζει τα εξής στην ανακοίνωση του: «Ύστερα από διαμαρτυρίες που έγιναν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διακίνηση λιπασμάτων από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο από επιχειρήσεις με άδεια εμπορίας όσο και από μεμονωμένους παραγωγούς, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω: Η κυκλοφορία λιπασμάτων μεταξύ των Κρατών – Μελών είναι ελεύθερη από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας και από μεμονωμένους παραγωγούς ΜΟΝΟ για ιδία χρήση και μετά από αίτηση στο αρμόδιο ΤΑΑ. Τα λιπάσματα που χαρακτηρίζονται ως «Λίπασμα ΕΚ» υφίστανται επίσημους ελέγχους από εγκεκριμένα εργαστήρια του Κράτους – Μέλους για την αποφυγή κινδύνων στους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, τα ΖΩΑ, τα ΦΥΤΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που κοινοποιούνται στην Επιτροπή της Ε.Ε. Τα λιπάσματα νιτρικής αμμωνίας με περιεκτικότητα σε άζωτο μεγαλύτερη από 28% πρέπει να έχουν υποστεί δοκιμασία εκρηκτικότητας σε εγκεκριμένα εργαστήρια. Για την άσκηση εποπτείας στη διακίνησή τους, για την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των φυτών, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι υποχρεωτική η δήλωση του προϊόντος κατά την άφιξή του στη χώρα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΤΑΑ), καθώς και η προσκόμιση των αποτελεσμάτων των παραπάνω αναφερθέντων ελέγχων (Ν. 4235/2014, Άρθρο 49).

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η ενδοκοινοτική διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού από νομικά ή φυσικά πρόσωπα (π.χ. αγρότες) για ιδία χρήση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, παρά μόνο για δοκιμαστική καλλιέργεια ή πειραματισμό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κτλ) να απευθύνεστε στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: ΤΑΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ –ΒΟΛΟΣ (Φυτόκου 49, 2421091656), ΤΑΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Αφοί Ζαφειροπούλου (όπισθεν οινοποιείου ΕΑΣ Καρδίτσας, 2441076846), ΤΑΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (Θεοφράστου 2, 2410660187), ΤΑΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Καλαμπάκας 28, 2431023995).

Γ. Ρούστας