Ολοκληρώθηκε η δακοκτονία στην Αρκαδία

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ανακοινώνεται ότι:

  • Το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς, ολοκληρώθηκε για το έτος 2015, με πολύ καλά αποτελέσματα.
  • Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, είναι πολύ ευνοϊκές για προσβολή του ελαιοκάρπου από δάκο.
  • Στις περιπτώσεις που η συλλογή του ελαιοκάρπου καθυστερήσει, θα πρέπει οι ελαιοπαραγωγοί με δικές τους δαπάνες, να φροντίσουν για την περαιτέρω προστασία του ελαιοκάρπου με ψεκασμούς κάλυψης.
  • Ψεκασμοί κάλυψης εφαρμόζονται όταν διαπιστωθεί γόνιμη δακοπροσβολή του καρπού σε ποσοστό 2-4%, δηλαδή όταν σε δειγματοληψία καρπού βρεθούν αυγά, προνύμφες, νύμφες ή έξοδοι σε ποσοστό 2-4%.
  • Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα για την καλλιέργεια της ελιάς, στις προτεινόμενες δόσεις και να τηρείτε το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και της συγκομιδής.
  •  Για περισσότερες πληροφορίες οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Άστρους, Λεωνιδίου και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στην Τρίπολη.