Ο Α.Σ. “Ένωση Αγροτών Ν. Σερρών” στην 1η SEREXPO

Με ένα ιδιαίτερα παραδοσιακό stand, ο Α.Σ. "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ" συμμετείχε στην 1η SEREXPO, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου.

Με ένα ιδιαίτερα παραδοσιακό stand, ο Α.Σ. “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ” συμμετείχε στην 1η SEREXPO, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου.

Χιλιάδες καταναλωτών, γεωργών και κτηνοτρόφων πέρασαν από το stand του ο Α.Σ. “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ” για να ενημερωθούν για τις υπάρχουσες και νέες δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και τα προϊόντα του.

Ο Α.Σ. “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ” διαθέτει και λειτουργεί:

  • Εκκοκκιστήριο και παραλαμβάνει σύσπορο βαμβάκι στη Σκοτούσα Σερρών,
  • Ορυζόμυλο και παραλαμβάνει το Σερραικό ρύζι που ξεχω-ρίζει στον Προβατά Σερρών,
  • Εργοστάσιο ζωοτρόφων στις Σέρρες, παράγοντας και διαθέτοντας στους κτηνοτρόφους ζωοτροφές για όλα τα ζώα, μίγματα, ισορροπιστές κ.α.