Έρευνα: Παγκόσμια άγνοια για το ελληνικό ελαιόλαδο

Βαρύτατο το τίμημα της αδυναμίας της χώρας να προωθήσει τον πράσινο χρυσό της

Παγκόσμια άγνοια για το ελληνικό ελαιόλαδο
Οι ξένοι γεύονται το ελαιόλαδο της χώρας μας αλλά πιστώνουν τα εύσημα σε άλλες χώρες

Η Ελλάδα παράγει υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, το οποίο δεν μπορεί να διεισδύσει στις αγορές του εξωτερικού. Αυτό οφείλεται τόσο στη μικρή ποσότητα λαδιού που τυποποιείται από το σύνολο της ελληνικής παραγωγής, όσο και στις σημαντικές ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου που εξάγονται χύμα σε άλλες χώρες και τυποποιούνται με ξένη ετικέτα. Όλα τα παραπάνω καταγράφηκαν σε μεγάλη ιταλική έρευνα για τις χώρες που παράγουν ελαιόλαδο.

Η έρευνα

Η έρευνα κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Unaprol, τη μεγαλύτερη οργάνωση Ιταλών ελαιοπαραγωγών, και το ερευνητικό ινστιτούτο Ixe για τη παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου. Όπως φαίνεται, οι Ιταλοί ξέρουν να πωλούν καλύτερα το ελαιόλαδο και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις και στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η εθνική στρατηγική που ακολουθεί η Ιταλία για την προώθηση του συγκεκριμένου τομέα, την τοποθετούν στην κορυφαία θέση, αφού η φήμη του ιταλικού ελαιολάδου έρχεται πρώτη στην παγκόσμια αγορά. Ακολουθεί η Ισπανία και μετά η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Χαρακτηριστικό δείγμα της καλής προώθησης του ιταλικού ελαιολάδου είναι πως το 72% των καταναλωτών, όταν ρωτήθηκε ποια χώρα παράγει ελαιόλαδο, απάντησε την Ιταλία. Επίσης, το 98% των καταναλωτών στην Αμερική γνωρίζει το ιταλικό ελαιόλαδο, ενώ το 33% των καταναλωτών στην Ασία δεν γνωρίζει καθόλου ποιες χώρες το παράγουν. Ωστόσο, η Ιταλία, συγκριτικά με άλλες χώρες, έχει σταθερό καταναλωτικό κοινό, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αφού το 37% των ερωτηθέντων απάντησε πως καταναλώνει μόνο ιταλικό λάδι.

Τα προβλήματα

Η Ιταλία επενδύει πολλά στον τομέα του ελαιολάδου και της ελιάς, προς όφελος του καταναλωτή, όπως φαίνεται και από το εθνικό σχέδιο που παρουσίασε τις προηγούμενες μέρες. Χαρακτηριστικό είναι, όπως αποδεικνύει η έρευνα, πως η αναφορά ιταλικής προέλευσης μπορεί να παροτρύνει το 60% των Ευρωπαίων καταναλωτών να αγοράσουν το ελαιόλαδο. Οι μεγάλες ποσότητες ελληνικού ελαιόλαδου που εξάγονται χύμα δεν αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ξένοι να γεύονται το ελαιόλαδο της Ελλάδας και να πιστώνουν τα εύσημα σε άλλη χώρα. Σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι η έλλειψη προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου. Η μη αξιοποίηση των ευκαιριών προώθησης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού ελαιολάδου στην υγεία, είναι αποτέλεσμα της απουσίας οργάνωσης του τομέα.

Βικτωρία Αποστολοπούλου