ΠΑΜΘ: 2η Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει ότι με την 4933/118252/30-10-2015(ΑΔΑ:7Λ8Σ4653ΠΓ-ΜΟ5) Υπουργική Απόφαση κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό, από τις κατά τόπου Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατανέμονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΤΑΣΗ(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Π.Ε ΕΒΡΟΥ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

5

Π.Ε ΕΒΡΟΥ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

5

Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

15

Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

4

Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

74

Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

32

ΣΥΝΟΛΟ

135