Περ. Δυτ. Ελλάδας: Αναζωογόνηση των γυναικείων συνεταιρισμών

Η αξιοποίηση της εμπειρίας των γυναικείων συνεταιρισμών και η αναζήτηση νέων τρόπων προαγωγής και ενίσχυσης συλλογικής δράσης στην κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Περ. Δυτ. Ελλάδας: Αναζωογόνηση των γυναικείων συνεταιρισμών

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου και παρουσιάσθηκε η προσπάθεια που γίνεται για την αναζωογόνηση των γυναικείων συνεταιρισμών και της οικοτεχνίας, στο πλαίσιο των νομοθετικών αλλαγών που προωθούνται.

Όπως τονίστηκε, τα τελευταία χρόνια οι γυναικείοι συνεταιρισμοί έχουν συρρικνωθεί αριθμητικά, φτάνοντας μετά βίας τις 100 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναζητά τρόπους αναγέννησης των γυναικείων συνεταιρισμών και της οικοτεχνίας, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος και ταυτόχρονα να συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη.

Όπως επισημάνθηκε, οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο για την ενίσχυση της λειτουργίας των γυναικείων συνεταιρισμών, εκτιμάται ότι μπορούν δώσουν κίνητρα για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών προσπαθειών. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται, μεταξύ άλλων, η άρση των ελάχιστων ορίων που ετίθεντο ως αρχικό κεφάλαιο, το οποίο θα συμφωνείται πλέον μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής των γυναικών μελών του συνεταιρισμού στις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών. Επίσης, προωθείται η διεύρυνση του πεδίου επιχειρηματικής δράσης, όχι μόνο σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και σε δράσεις συνδεδεμένες με την τοπική οικονομία. Ακόμη, προβλέπεται η ενίσχυση της οικοτεχνίας για να μπορούν οι παραγωγοί να μεταποιούν μέρος της παραγωγής τους και να το διαθέτουν στις τοπικές αγορές.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Μπράμος, ανέφερε ότι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό θεσμό, διότι προάγουν την ανάπτυξη της συλλογικής δράσης και συμβάλλουν ουσιαστικά στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων.