Πρωτόκολλο συνεργασίας των πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Rutgers των ΗΠΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας των πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Rutgers των ΗΠΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία σύναψης πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τη φημισμένη και διεθνώς καταξιωμένη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ στο Newark.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο πανεπιστημιακών σχολών, προβλέπει τη συνεργασία σε κοινές ερευνητικές δράσεις, την ανταλλαγή φοιτητών και μελών του επιστημονικού προσωπικού, την παροχή προγραμμάτων δια βίου μάθησης και on line προγραμμάτων, καθώς και την υποστήριξη του φημισμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Rutgers στη δημόσια διοίκηση, αλλά και τη συνδιοργάνωση καλοκαιρινών σχολείων.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας από την πανεπιστημιακή σχολή του Rurgers στη διεξαγωγή προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και συνεργασία στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι η σύναψη και ενεργοποίηση τέτοιων συμφωνιών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση του διεθνούς χαρακτήρα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, και κατ’ επέκταση του πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πηγή: ΑΠΕ