Πρόσθετη ενεργοποίηση του ΠΕΠ – ΑΜΘ 2014 – 2020

Πρόσθετη ενεργοποίηση του ΠΕΠ -ΑΜΘ 2014 – 2020

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη, σε πρόσθετη ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού της Προγράμματος περιόδου 2014–2020 με την έκδοση της 9ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 €.

Η πρόσκληση αφορά πράξεις, ανάπτυξης νέων και αναβάθμισης/βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας (κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κλπ.), των οποίων η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ξεκίνησε στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013.