Πρώτη η Ελλάδα στις υδατοκαλλιέργειες

Ο κλάδος έφτασε το 2014 να παράγει 113.000 τόνους τσιπούρας και λαβρακιού

-Διαφήμιση-

Σύμφωνα με έκθεση του 2015 του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα παραγωγής προϊόντων μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας διεθνώς (34%).

Ο κλάδος έφτασε το 2014 να παράγει 113.000 τόνους τσιπούρας και λαβρακιού, διατηρώντας την πρωτιά για ακόμα μια χρονιά. Από το 1980 διεθνώς, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας κυμαίνεται μεταξύ 7%-8%.

Το 92% των παραγόμενων προϊόντων παράγεται στην Ασία, ενώ στην ΕΕ ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης παρουσιάζει σχεδόν στασιμότητα. Η κατανάλωση της ΕΕ καλύπτεται κατά 10% από υδατοκαλλιέργειες, 25% από αλιεία και 65% από εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών.

Y.X.

-Διαφήμιση-