ΠΣΕ: Αρνητικά πρόσημα επεκτείνονται σε όλους τους κλάδους των εξαγωγών

Σε αρνητικές περιοχές βρέθηκαν οι περισσότεροι εξαγωγικοί κλάδοι της χώρας, καθώς η αδυναμία και οι καθυστερήσεις εισαγωγών πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων στους 3 προηγούμενους μήνες των κεφαλαιακών ελέγχων, είχαν αντίκτυπο στην παραγωγή, αλλά και την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αυτό προκύπτει από ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, για τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε και η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 12,5% (στα 2,22 δις ευρώ από 2,5 δις του Οκτωβρίου του 2014). Ανησυχητική ωστόσο είναι η μείωση των εξαγωγών και μετά την εξαίρεση των πετρελαιοειδών (-2,3% ή κατά 37,8 εκατ. ευρώ), γεγονός που επιβεβαιώνει τις επιπτώσεις των κεφαλαιακών ελέγχων σε όλους σχεδόν τους τομείς της ελληνικής παραγωγής.

Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων του Οκτωβρίου, στο 10μηνο του έτους, προκύπτει μείωση της τάξης του 5,2% (στα 21,5 δις ευρώ από 22,6 δις ευρώ) ή απώλειες της τάξης του 1 δις ευρώ. Να σημειωθεί ότι στο 9μηνο του 2015 η μείωση ήταν της τάξης του 4,4% στη συνολική αξία των εξαγωγών.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, προκύπτει άνοδος της τάξης του 9,7% ή αύξηση κατά 1,33 δις ευρώ. Στο 9μηνο του έτους οι εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών κινούνταν ανοδικά με ρυθμούς της τάξης του 11,1%.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «τα στοιχεία για την πορεία των εξαγωγών επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του Πανελλήνιο Συνδέσμου Εξαγωγέων για μεσομακροπρόθεσμες συνέπειες της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας δε βοηθάει η ανάκαμψη φημολογίας περί πολιτικής αστάθειας στη χώρα, ούτε φυσικά η συζήτηση περί εξόδου από τη Συνθήκη Σένγκεν, επαναφέροντας από το παράθυρο ψιθύρους Grexit.

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξαγγέλλει χρονική επέκταση του Προγράμματος Ρευστότητας, πολυεθνικές εταιρείες παρακάμπτουν την Ελλάδα, λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής σύνδεσης στην Ειδομένη.

Σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον, η χώρα θα πρέπει να αναδειχθεί ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να οικοδομηθεί άμεσα και αποφασιστικά κλίμα εμπιστοσύνης, εντός και εκτός των συνόρων, με δεδηλωμένη συναίνεση υπέρ της δημιουργίας σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με επίκεντρο την εξωστρέφεια».

Η ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, δείχνει ότι η μείωση του περασμένου Οκτωβρίου στη συνολική αξία των εξαγωγών προέρχεται κυρίως από τις Τρίτες Χώρες (-18,3%), ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν πλέον οι συνολικές εξαγωγές και προς τις χώρες της ΕΕ (-6,3%). Μείωση, όμως, τόσο προς τις Τρίτες Χώρες (-3,6%), όσο και προς τις χώρες της ΕΕ (-1,6%) καταγράφεται και αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή.

Σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών για το 10μηνο του 2015, προκύπτει αύξηση κατά 7,8% προς τις χώρες της ΕΕ και μείωση 17,2% προς τις Τρίτες Χώρες. Με εξαίρεση των πετρελαιοειδών, καταγράφεται αύξηση κατά 11,9% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 5,6% προς τις Τρίτες Χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών, για την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015, το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται 54,4%, έναντι ποσοστού 45,6% για τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ εκτοξεύεται στο 66,2%, έναντι ποσοστού μόλις 33,8% των Τρίτων Χωρών.