Πόσα και σε ποιους χρωστάει η Ελλάδα

Πόσα και σε ποιους χρωστάει η Ελλάδα

Μια «ακτινογραφία» του δημοσίου χρέους της χώρας δίνει η γραπτή απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη σε ερώτηση του βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Δημήτρη Καμμένου.

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Χουλιαράκη, το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν στις 31 Μαρτίου 321,7 δισ. ευρώ.

Το χρέος μάλιστα αναλύεται ως εξής:

-ομόλογα: 39,3 δισ.

-ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 14,7 δισ.

-ομόλογα που κατέχουν οι ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες: 5,8 δισ.

-έντοκα γραμμάτια: 14,9 δισ.

-ρέπος: 11,01 δισ.

-EFSF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας): 130,9 δισ.

-ESM: 21,4 δισ.

-ΔΝΤ: 14,4 δισ.

-κράτη – μέλη Ευρωζώνης: 52,9 δισ.

-δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος: 3,8 δισ.

-λοιπά δάνεια εσωτερικού: 0,3365 δισ.

-λοιπά δάνεια εξωτερικού: 4,8 δισ.

-ειδικά και διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7,4 δισ.

Το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων για το 2015 ήταν:

-ομόλογα: 3,75%

-έντοκα γραμμάτια: 2,84%

-ρέπος: 4,45%

-EFSF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) – ESM: 0,39%

-ΔΝΤ: 3,83%

-κράτη – μέλη ευρωζώνης: 0,52%

-δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος: 1,02%

-λοιπά δάνεια εσωτερικού – εξωτερικού: 3,20%

-ειδικά και διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 4,24%.