Πότε θα γίνουν τροποποιήσεις συμβάσεων για το Μέτρο 11 – Δράσεις 11.1.2 και 1.2.2;

-Διαφήμιση-
Γνωρίζετε πότε θα γίνουν τροποποιήσεις συμβάσεων για το Μέτρο 11 – Δράσεις 11.1.2 και 1.2.2;

Ξένια Τσώκου, Βοιωτία

Αν αναφέρεστε στην πράξη ένταξης, το αίτημα τροποποίησης γίνεται κάθε έτος από 01/04 – 15/05 κάθε έτους και αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου το αίτημα τροποποίησης μπορεί να υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εντός προθεσμίας δύο μηνών από το εξαιρετικό συμβάν.

-Διαφήμιση-