Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση του προγράμματος του 2016;

-Διαφήμιση-
Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση του προγράμματος του 2016;

Νίκη από Άμφισσα

Αν εννοείτε τους νέους αγρότες του υπομέτρου Μ6.1 που προκηρύχθηκε το 2016, τότε η δεύτερη δόση θα πληρωθεί μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή 3 ή 4 χρόνια μετά την απόφαση ένταξης των νέων αγροτών και αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εκπαιδεύσεις-καταρτίσεις των νέων αγροτών.

-Διαφήμιση-