Πώς μπορώ να αποδεσμευτώ από το πρόγραμμα νέων αγροτών;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
Πώς μπορώ να αποδεσμευτώ από το πρόγραμμα νέων αγροτών;

Ελένη Σεφέρη

Κάθε νέος αγρότης πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθείται από σύμβουλο γεωτεχνικό, ο οποίος αμείβεται για να σας καλύπτει τέτοιου είδους ερωτήματα. Για τον λόγο αυτόν, είναι ο πλέον κατάλληλος να σας απαντήσει. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η αποδέσμευση ενός νέου αγρότη γίνεται κατόπιν αίτησής του οποιαδήποτε στιγμή, όπου αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας υλοποίησης του έργου και χωρίς άλλες δεσμεύσεις, εφόσον δεν έχει λάβει ενίσχυση. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί πληρωμή, τότε θα πρέπει να γίνεται επιστροφή του ποσού, εκτός ειδικών περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές