Σήμα ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας

Προϊόντα με ταυτότητα και ποιότητα

Ανοίγει ο δρόμος για τις δράσεις προβολής, ανάδειξης και προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή του καταστατικού της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της περιφέρειας.

Από τους πρώτους στόχους που τέθηκαν είναι η χορήγηση Σήματος Ποιότητας σε επιχειρήσεις και μονάδες που διαθέτουν αγροτικά προϊόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις παραγωγής ασφαλών και ανώτερων ποιοτικώς προϊόντων.

Μέσα από ένα κανονιστικό πλαίσιο, που θα αποτελεί το Πρωτόκολλο Ποιότητας, αλλά και συγκεκριμένα κριτήρια που θα θέσει η Περιφέρεια σε κάθε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που θα αξιολογούνται με επιτυχία στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου, θα μπορούν να λαμβάνουν το σήμα ποιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στόχος είναι τα αγροτικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας να αποκτήσουν branding και να γίνουν επώνυμα, πιστοποιημένα και ποιοτικά. Το Σήμα Ποιότητας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό εργαλείο για τα προϊόντα που το διαθέτουν, καθώς θα πιστοποιείται, μέσα από τις απαιτούμενες διαδικασίες και ελέγχους, η ασφάλεια και η ποιότητά τους.

Η ΠΚΜ θα εγγυάται, κατά αυτόν τον τρόπο, στους καταναλωτές ότι οι επιχειρήσεις που στα προϊόντα τους φέρουν το σήμα έχουν υποστεί με επιτυχία πρόσθετους ελέγχους πέραν των βασικών νομικών απαιτήσεων και είναι αυξημένης αξιοπιστίας.

Επίσης, θα είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει τις προοπτικές ανάπτυξής της, στηρίζοντας την τοπική αγροτική οικονομία και συνδέοντάς τη με τον τουρισμό, αλλά και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής όχι μόνο στις ελληνικές αγορές, αλλά και στις διεθνείς.

Αφροδίτη Χρυσοχόου