Σεμινάριο για τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από την ΠΑΣΕΓΕΣ σήμερα στην Αθήνα

Την πρωτοβουλία για διοργάνωση σεμιναρίου το οποίο απευθύνεται σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και έχει θέμα “Λογιστικά και Φορολογικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στις οικονομικές μονάδες” ανέλαβε η ΠΑΣΕΓΕΣ. Το σεμινάριο ξεκίνησε σήμερα στις 10:00, στο ξενοδοχείο ATHINAIS (Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, Πλατεία Μαβίλη, στάση μετρό Μέγαρο Μουσικής) και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (2 ώρες)

Εισηγητής: Νικόλαος Τσιμπούκας

 • Εισαγωγή
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
 • Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
 • Ορισμός Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης / αποτίμησης βάσει των Ε.Λ.Π.
 • Επιμέτρηση / αποτίμηση στην εύλογη αξία
 • Παράγωγα για αντιστάθμιση
 • Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα
 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • Πρώτη Εφαρμογή
 • Καταργούμενες διατάξεις

Διάλλειμα: Καφέ –Τσάι (15 λεπτά )

Β. ΕΝΟΤΗΤΑ – Φορολογικά Θέματα (2 ώρες)

Εισηγητές: Ηλίας Αργυρός, Ασπασία Μαλιάγκα

 • Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
 • Άλλα Λογιστικά αρχεία
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 • Τιμολόγιο Πώλησης
 • Περιεχόμενο Τιμολογίου
 • Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
 • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών και υπηρεσιών
 • Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • Αυθεντικότητα τιμολογίου

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ – Ενημέρωση επί Πρόσφατων Φορολογικών Θεμάτων – Ερωτήσεις – Σχόλια επί των ανωτέρω. (45 λεπτά)

 • Συζήτηση με τους εισηγητές για το σύνολο των θεμάτων που παρουσιάσθηκαν