Πιο στοχευμένες και συντονισμένες πολιτικές για τις ορεινές περιοχές της ΕΕ

Τι ζητά η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πιο στοχευμένες και συντονισμένες πολιτικές για τις ορεινές περιοχές της ΕΕ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στο σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωβουλευτής Μισέλ Νταντίν (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γαλλία) αποδοκιμάζει την απουσία συντονισμένης και ανεπτυγμένης προσέγγισης της ΕΕ για τις ορεινές περιοχές και προτείνει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να υιοθετηθεί κοινός ορισμός τους σε επίπεδο ΕΕ.

Παράλληλα, επισημαίνει την αναγκαιότητα συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ταμείων και μέτρων (συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης), ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών κατά την προετοιμασία και εξέταση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τονίζει, τέλος, τη σημασία της δημιουργίας ομάδων παραγωγών προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών των περιοχών αυτών, ενώ ταυτόχρονα ζητεί από την Κομισιόν να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες προώθησης και ενημέρωσης των προϊόντων με το λογότυπο «προϊόν ορεινής περιοχής».

Υ.Χ.

-Διαφήμιση-