Συναντήσεις ΥπΑΑΤ με τους γυναικείους συνεταιρισμούς

Συναντήσεις ΥπΑΑΤ με τους γυναικείους συνεταιρισμούς

Στις 23 Μαρτίου 2016 στην Αλεξανδρούπολη και 24 Μαρτίου 2016 στη Ξάνθη θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και εκπροσώπους Γυναικείων Συνεταιρισμών με σκοπό να συζητηθεί το θέμα της ένταξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο σχεδιασμό Τοπικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Στη συνάντηση θα παρευρίσκονται επίσης οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (Leader) και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως η Επιτροπή Ισότητας της Περιφέρειας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και γυναικείοι σύλλογοι. Η εν λόγω συνάντηση εντάσσεται στο σχεδιασμό δράσης του Υπουργείου για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κινήτρων ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.

Μετά την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη, αντίστοιχες συναντήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με γυναικείους συνεταιρισμούς θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στις εξής περιοχές:

  • 28/03/2016 στην Θεσσαλονίκη
  • 29/03/2016 στην Κοζάνη
  • 30/03/2016 στα Ιωάννινα
  • 31/03/2016 στην Λάρισα
  • 01/04/2016 στο Βόλο
  • 07/04/2016 στην Τρίπολη
  • 08/04/2016 στην Πάτρα