Σχεδιάζοντας το μέλλον για το Δέλτα του Έβρου

Σχεδιάζοντας το μέλλον για το Δέλτα του Έβρου

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η επιστημονική διημερίδα που διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, με θέμα « Ένα Μέλλον για το Δέλτα», στις 15 και 16 Δεκεμβρίου. Την έναρξη της διημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, Ανδρέας Αθανασιάδης ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους και παράλληλα ευχαρίστησε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που συνεργάζονται με τον Φορέα, καθώς και το προσωπικό, για τη βοήθεια και υποστήριξη που προσφέρουν σε όσες δράσεις υλοποιούνται και αφορούν στην προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του υγροτόπου.

Τη διημερίδα άνοιξε η συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης Ελένη Μακρυγιάννη, με την παρουσίασή της σχετικά με τα δέκα χρόνια λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Μίλησε για τις αρμοδιότητές του και τα προγράμματα που πραγματοποιεί ο Φορέας για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη σημασία της παρακολούθησης, της επόπτευσης, της συντήρησης των υποδομών και τη γενικότερη διαχείριση του βιότοπου, αλλά και των δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης, Ιωαννίδης, Περιβαλλοντολόγος του Φορέα Διαχείρισης, παρουσίασε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των δεδομένων του δικτύου των σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων του Δέλτα Έβρου για την περίοδο 2004-2013.

Ο Βασίλης Ηλίας, Δασολόγος του Φορέα Διαχείρισης και ο Γεώργιος Σακκάς, Γεωλόγος, της εταιρίας Γεωεπιστήμες, παρουσίασαν το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα Διαχείρισης και τη χρήση του για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου.

Τέλος, οι επιστήμονες του Αναδόχου (ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – NCC) του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409» παρουσίασαν τα αποτελέσματά του και συγκεκριμένα δεδομένα για την ορνιθοπανίδα, τα θηλαστικά, τα ασπόνδυλα, τα ψάρια, τη χλωρίδα και τους οικοτόπους.
Είναι πολύ σημαντικό για τον υγρότοπο που η γνώση για τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντές του έχει αυξηθεί σημαντικά, μετά τα δέκα χρόνια λειτουργίας του Φορέα και την ολοκλήρωση του προγράμματος καταγραφής και παρακολούθησης, ανοίγοντας μία νέα εποχή για τον Φορέα Διαχείρισης και το Δέλτα Έβρου, καθώς τα νέα δεδομένα θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση της περιοχής προς όφελος του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας.