Σύσκεψη συνεργασίας Μ. Μπόλαρη

Σύσκεψη συνεργασίας Μ. Μπόλαρη στη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μ-Θ του ΥΠΑΑΤ

Σύσκεψη συνεργασίας είχε την Δευτέρα ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης με τους προϊστάμενους των τμημάτων της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης του υπουργείου, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεργασία εστιάστηκε σε θέματα που χρήζουν άμεσου χειρισμού και απαιτούν κατά προτεραιότητα διαχείριση από το υπουργείο σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όπως αυτά προτάθηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στο τραπέζι τέθηκαν, μεταξύ άλλων, η κρίσιμη διαμόρφωση του Εθνικού Καταλόγου Δενδρωδών Ποικιλιών, η οποία έχει επείγοντα χαρακτηριστικά, προκειμένου να υποβληθεί στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, η ανάγκη διαμόρφωσης χώρου με τις επιβαλλόμενες προδιαγραφές για την πραγματοποίηση φυσικών ελέγχων εισαγομένων προϊόντων στο ΣΕΜΠΟ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, το Πρόγραμμα Διατήρησης των Απειλουμένων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων, οι ανάγκες σε προσωπικό του Τμήματος Κτηνιατρικής Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης, η μεταστέγαση της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο χώρο του ΥΠΑΑΤ.

Επίσης συζητήθηκαν, η ενσωμάτωση κωδίκων TARIC προϊόντων Φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος στο Τελωνιακό Σύστημα ICIS NET, οι κίνδυνοι για την αγροτική παραγωγή από την ανεξέλεγκτη διασυνοριακή απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και προτάσεις για την αξιοποίηση των Δενδροκομικών Σταθμών Λαγκαδά, Χρυσούπολης, και τα Αμπελουργικά Φυτώρια Κομοτηνής.

Ο Μ. Μπόλαρης ζήτησε την καθημερινή ουσιαστική επαφή και τις συνέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Μακεδονίας και Θράκης τόσο με την κεντρική μονάδα του υπουργείου όσο και με τους παραγωγούς – αγρότες και κτηνοτρόφους – για την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων.

Αναφέρθηκε στα ζητήματα που ανακύπτουν λόγω του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία αποτυπώνονται και στην διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και επιδρούν στην υπηρεσιακή αποτελεσματικότητα. Επισήμανε, τέλος, την επείγουσα προτεραιότητα αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών – καθυστερήσεων που οφείλονται στην υστέρηση ηλεκτρονικής οργάνωσης συγκεκριμένων υπηρεσιακών λειτουργιών με αντίτιμο την ταλαιπωρία τόσο των παραγωγών όσο και της υπηρεσιακής δομής.