Τι πρέπει να κάνω για να πάρω επιδότηση φωτοβολταϊκού για γεωτρήσεις;

-Διαφήμιση-
Τι πρέπει να κάνω για να πάρω επιδότηση φωτοβολταϊκού για γεωτρήσεις;

Αγάπη Μακρίδου

Ηεπιδότηση φωτοβολταϊκού για γεωτρήσεις είναι επιλέξιμη δαπάνη στα Σχέδια Βελτίωσης, στη σχετική Δράση 4.1.3. Όμως, αν δεν έχετε εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα δεν θα μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση και θα πρέπει να αναζητήσετε άλλο πρόγραμμα, όπως π.χ. στο ΕΣΠΑ. 

-Διαφήμιση-