Τι πρέπει να κάνω για να πάρω επιδότηση φωτοβολταϊκού για γεωτρήσεις;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
Τι πρέπει να κάνω για να πάρω επιδότηση φωτοβολταϊκού για γεωτρήσεις;

Αγάπη Μακρίδου

Ηεπιδότηση φωτοβολταϊκού για γεωτρήσεις είναι επιλέξιμη δαπάνη στα Σχέδια Βελτίωσης, στη σχετική Δράση 4.1.3. Όμως, αν δεν έχετε εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα δεν θα μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση και θα πρέπει να αναζητήσετε άλλο πρόγραμμα, όπως π.χ. στο ΕΣΠΑ. 

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές