ΕΕ: Υψηλότερη η ανεργία των νέων στις αγροτικές περιοχές

Υψηλότερη η ανεργία των νέων στις αγροτικές περιοχές

Με την οικονομική κρίση, η ανεργία των νέων έχει κορυφωθεί. Στην Ευρώπη, οι άνεργοι νέοι φτάνουν τα 6 εκατομμύρια περίπου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 23,5% του νεανικού εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, το 40% των απασχολούμενων εργάζεται προσωρινά ή έχει προσωρινές συμβάσεις εργασίας.

Στις αγροτικές περιοχές πολλών χωρών-μελών της ΕΕ, ο αριθμός των νέων που είναι άνεργοι είναι σημαντικά υψηλότερος. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα και την Ισπανία, η ανεργία της υπαίθρου φτάνει το 50%, σε Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λετονία είναι πάνω από 30% και πάνω από 25% σε Ουγγαρία και Πολωνία. Πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά ανέργων της υπαίθρου στην Ολλανδία (μόλις 7%), στη Γερμανία 6% και στην Αυστρία 5%.

Ευρύτατη κριτική γίνεται στις πολιτικές της ΕΕ, που συχνά θέτουν ως στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ωστόσο δεν οδηγούν πουθενά.

Χριστίνα Καραβοκύρη