Ψαλίδι σε πρόστιμο αγροτών της Ροδόπης

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Ποταμιού, Ιλχάν Αχμέτ που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την «Επιβολή Προστίμων κατά την χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος σε αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης», ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσιρώνης, αποδεχόμενος το άδικο και το υπέρογκο της οφειλής εις βάρος των αγροτών της Ροδόπης, επανακαθορίζει το ύψος των επιβαλλομένων προστίμων μετά την 1-1-2016 από τα 1.000 έως και 2.000 ευρώ σε 150 ευρώ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ερώτησης που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή Ροδόπης: «Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης υφίστανται χιλιάδες περιπτώσεις αγροτών, οι οποίοι ως χρήστες δεδομένων σημείων υδροληψίας για αγροτική χρήση, είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα στον οικείο Δήμο, δηλαδή μέχρι και τις 31-12-2014, αίτηση για εγγραφή των σημείων υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας). Όλοι οι ανωτέρω ανέμεναν την έκδοση του απαραίτητου για την κατάθεση της αίτησης για άδεια χρήσης νερού Πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ., το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει. 

Λόγω μη ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ενδιαφερομένων αγροτών με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ρητά ορίζεται στην υπ’ αριθμ. οικ. 101282/14-07-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου, αναφορικά με τις προθεσμίες και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εκ του γεγονότος ότι οι χρήστες βρισκόταν σε αναμονή χορήγησης σε αυτούς του Πιστοποιητικού Ε.Μ.ΣΥ. ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την κατάθεση της αίτησης για αδειοδότηση, δεν περιήλθε σε γνώση τους η τροποποίηση της νομοθεσίας, περί της καταληκτικής προθεσμίας της 30-09-2015, για την υποβολή αίτησης στον οικείο Δήμο για την έκδοση άδειας νερού.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να βρίσκονται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης εκτεθειμένοι και διατελώντας σε σύγχυση, χιλιάδες αγρότες, επειδή ξαφνικά διαπίστωσαν ότι μετά την 01-10-2015, είναι εκπρόθεσμοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λόγω ελλιπούς ενημέρωσής τους. Με αυτόν τον τρόπο, καλούνται να καταβάλλουν πρόστιμα στα οποία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν και μάλιστα διαπιστώνονται περιπτώσεις αγροτών με περισσότερες από μία γεωτρήσεις για τους οποίους τα πρόστιμα είναι δυσβάσταχτα».