Στη Βουλή οι ζημιές σε βαμβακοκαλλιέργειες της Βοιωτίας

Στη Βουλή οι ζημιές σε βαμβακοκαλλιέργειες της Βοιωτίας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκος Μπόλαρης, απαντώντας σε Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σχετικά με τις ζημιές σε βαμβακοκαλλιέργειες της Βοιωτίας τόνισε ότι τo έργο των εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη.

H απάντηση του κ. Μπόλαρη για τις ζημιές σε βαμβακοκαλλιέργειες της Βοιωτίας

Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από τις βροχοπτώσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2015 κυρίως σε βαμβακοκαλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Βοιωτίας, διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις για τις τελευταίες αναγγελίες. To έργο των εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους κριθέντες, ως δικαιούχους, παραγωγούς, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και έχουν καταβάλει, εμπρόθεσμα, στον ΕΛ.Γ.Α. την εισφορά του έτους ζημιάς. Για όσες περιπτώσεις υπάρχουν ενστάσεις από τους παραγωγούς, προβλέπεται η διαδικασία επανεκτίμησης.

Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από διάφορους φυσικούς κινδύνους (βροχοπτώσεις, παγετούς, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.) που σημειώθηκαν το έτος 2014 σε διάφορες καλλιέργειες της χώρας, ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει στους αγρότες, μέχρι τέλος Ιουλίου του 2015, το ποσό των 122,5 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι το έτος 2014 είχε καταβάλει 106 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τις δυνατότητες του ψηφισμένου από την προηγούμενη Διοίκηση προϋπολογισμού και αφού έχει ήδη γίνει μια τροποποίησή του.

Η τελευταία καταβολή αποζημιώσεων ολοκληρώθηκε κατόπιν εσωτερικής μεταφοράς κωδικών δαπανών εντός του υφιστάμενου προϋπολογισμού και με προτεραιότητα τις πληγείσες περιοχές από τις χειμωνιάτικες πλημμύρες (Έβρος-Σέρρες). Η εν λόγω επιλογή βρήκε σύμφωνους και αλληλέγγυους όλους τους αγρότες.

Επισημαίνεται ότι οι δεσμεύσεις του μεσοπρόθεσμου που έχει ψηφιστεί από το έτος 2012 για υψηλά ετήσια πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού, έχει επιβάλει συγκεκριμένο ποσοτικό πλαφόν στη δυνατότητα του ΕΛ.Γ.Α. να καταβάλει περαιτέρω αποζημιώσεις, θεωρώντας, δημοσιονομικά, την ασφάλιση-εισφορά έσοδο και την καταβολή της αποζημίωσης έξοδο, παρόλο το γεγονός ότι υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα τα αντίστοιχα ταμειακά ποσά.

Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να τονιστεί ότι η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. κατανοεί πλήρως την τεράστια σημασία και την επιτακτική αναγκαιότητα να λάβει ο κάθε αγρότης τα χρήματα που δικαιούται και του αναλογούν, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης. Ως εκ τούτου, δουλεύει εντατικά, αξιοποιώντας και την τελευταία θεσμική δυνατότητα, ώστε το μεγαλύτερο ύψος των αποζημιώσεων να καταβληθεί και να ανακουφίσει τον ταλαιπωρημένο αγροτικό κόσμο.

Συγκεκριμένα, με βάση και την από 16/11/2015 προαναφερθείσα έγγραφη ενημέρωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΕΛ.Γ.Α., οι υπηρεσίες του Οργανισμού έχουν προβεί στις εξής ενέργειες:

προχωρούν στην πλήρη εκκαθάριση των ζημιών που, επί του παρόντος, έχει ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ για τη φυτική παραγωγή, επιδιώκουν να πληρωθεί απρόσκοπτα και σχετικά γρήγορα κάθε εκκαθάριση που ολοκληρώνεται για ζωικό κεφάλαιο και ΠΣΕΑ και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προεργασίες και προκαταρκτικές συναντήσεις, έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αναμένεται η έγκρισή του, ώστε να ανοίξει, το συντομότερο δυνατόν, ο δρόμος για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων.

Όσον αφορά στις ζημιές από πλημμύρες στα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα, αρμοδιότητας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων) δύναται να συμβάλει στην αποκατάστασή τους, μετά από σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τεκμηριωμένη και κοστολογημένη εισήγηση και τεχνική έκθεση της εποπτεύουσας Υπηρεσίας (Περιφέρεια ή Δήμος) αυτών. Τα υποβληθέντα αιτήματα συγκεντρώνονται και συνεξετάζονται στο πλαίσιο των εκάστοτε (κατ’ έτος) διατιθέμενων πιστώσεων.

Τέλος σημειώνεται ότι, βάσει του Άρθρου 1 του Ν. 3881/58 «Περί Εγγείων Βελτιώσεων», το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιλαμβάνεται των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εκτός περιμέτρου Εγγειοβελτιωτικών Έργων που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) έχει κατασκευάσει, καθώς και των έργων καθαρισμού και διευθέτησης στην κοίτη ποταμών και χειμάρρων.