Στις 11 Δεκεμβρίου η 8η επιτροπή παρακολούθησης: Με νέα κριτήρια η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά

Οι τροποποιήσεις στο Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» φαίνεται να μην τελειώνουν, καθώς για άλλη μία φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 καλείται να εγκρίνει νέα κριτήρια επιλογής. Η τελική έγκριση αναμένεται στις 11 Δεκεμβρίου, οπότε και συνεδριάζει για 8η φορά, στο Βραχάτι Κορινθίας αυτήν τη φορά.

Ήδη, πριν από λίγους μήνες, με την 5η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, έγιναν διορθώσεις, πάνω στις οποίες και θα γίνουν νέες αλλαγές με την 6η τροποποίηση. Το νέο στοιχείο που εισάγεται στα κριτήρια επιλογής οι Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών. Στο κριτήριο αυτό βαθμολογούνται αιτήσεις στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων, που είναι είτε μέλη ΣΣΓ (Ομάδες Παραγωγών) ή τα ίδια τα ΣΣΓ, με βαρύτητα μοριοδότησης στο 9%.

Επιπλέον, οι αιτήσεις στήριξης ΣΣΓ (Ομάδες Παραγωγών) θα βαθμολογούνται με βάση άλλο ένα κριτήριο, τη «Συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή». Στο κριτήριο αυτό δεν βαθμολογούνται αιτήσεις στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων. Η βαρύτητα στη μοριοδότηση ανέρχεται στο 28%. Τα δε φυσικά και νομικά πρόσωπα θα βαθμολογούνται στο κριτήριο «Ιδιότητα επαγγελματία αγρότη» επίσης με βαρύτητα 9% (μειώνεται δηλαδή από το 14%).

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να μειωθεί η βαρύτητα του κριτηρίου για το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης (μειώνεται από 14% στο 10%). Στο κριτήριο αυτό βαθμολογούνται αιτήσεις στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα, ενώ δεν βαθμολογούνται αιτήσεις στήριξης ΣΣΓ (Ομάδες Παραγωγών).