Σχέδια Βελτίωσης: Μέχρι το τέλος του έτους οι πρώτες αποφάσεις ένταξης – Οι περιφέρειες που προηγούνται

Με ταχείς ρυθμούς ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης που υπέβαλαν οι παραγωγοί στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες περιφέρειες θα είναι έτοιμες να εκδώσουν τα αποτελέσματα ένταξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», αυτήν τη στιγμή οι περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Κρήτης και της Θεσσαλίας προηγούνται σημαντικά επί της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί το 100% της αξιολόγησης των φακέλων. Ωστόσο, και βάσει της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας, μετά τους αξιολογητές, τα πορίσματα από την αξιολόγηση των φακέλων διαβιβάζονται προς εξέταση στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή.

Για τις τέσσερις μεγάλες περιφέρειες και σε αυτήν τη φάση, η ροή είναι πολύ ενθαρρυντική. Με βάση το ρεπορτάζ, η διαδικασία στη γνωμοδοτική επιτροπή έχει προχωρήσει περίπου στο 60% για τη Δυτική Μακεδονία, στο 70% για τη Θεσσαλία, στο 80% για την Κεντρική Μακεδονία και στο 60% για την Κρήτη.

Όπως εκτιμάται, μέχρι το τέλος του έτους, οι παραπάνω περιφέρειες θα έχουν εκδώσει τις αποφάσεις ένταξης. Όσο για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, η διαδικασία παραμένει στη φάση της αξιολόγησης και δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί τα πορίσματα στις γνωμοδοτικές επιτροπές. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιφέρειες η διαδικασία αξιολόγησης έχει προχωρήσει σημαντικά, καθώς εκτιμάται ότι έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% των αξιολογήσεων των φακέλων.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023