Πάνω από 120.000 πουλιά, από 53 είδη, στο Δέλτα Έβρου

Πάνω από 120.000 πουλιά, από 53 είδη, στο Δέλτα Έβρου

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) στο Δέλτα Έβρου, από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου στις 15 Ιανουαρίου.

Οι μετρήσεις γίνονται κάθε χρόνο σε πάνω από εκατό χώρες, στα πλαίσια του παγκόσμιου προγράμματος καταγραφών της οργάνωσης Wetlands International εδώ και ακριβώς 50 χρόνια.

Οι καταγραφές, έδωσαν εξαιρετικά στοιχεία, με αριθμό ρεκόρ για την Πρασινοκέφαλη πάπια Anas platyrhynchos με 58.729 άτομα, έναν αξιοσημείωτο πληθυσμό, συγκρινόμενο μόνο με τις επίσης μεγάλες μετρήσεις του 2000 (52.350 άτομα) και του 2013 (52.160 άτομα).

Το δεύτερο πολυπληθέστερο είδος στον υγρότοπο, ήταν το Κιρκίρι Anas crecca με 26.783 άτομα και επίσης σημαντικό αριθμό συγκέντρωσε ένα από τα τρία είδη κύκνων που διαχειμάζουν στο Δέλτα, ο Νανόκυκνος Cygnus columbianus, με πάνω από 5.000 άτομα.

Ακόμα σημαντικούς πληθυσμούς συγκέντρωσαν οι Καστανόπαπιες Tadorna ferruginea με 1.480 ατ., oι Ασπρομέτωπες Χήνες Anser albifrons με 1.592 άτ., και τα Φοινικόπτερα Phoenicopterus roseus με 2.327 άτ.

Οι Βαρβάρες Tadorna tadorna έφτασαν τις 2.006, ενώ οι Αργυροτσικνιάδες Egretta alba τους 125.

Από αρπακτικά, παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων 23 Στικταετοί Aquila clanga, 6 Θαλασσαετοί Haliaeetus albicilla και 176 Καλαμόκιρκοι Circus aeruginosus

Το προσωπικό του Φορέα είχε την τύχη να παρατηρήσει ένα είδος που δεν βλέπει συχνά, τη Χαμωτίδα Tetrax tetrax, με 4 άτομα να καταγράφονται στην περιοχή της Δράνας.

Όπως επισημαίνεται από τον Φορέα Διαχείρησης “για ακόμη μια φορά, οι αριθμοί και τα είδη των πουλιών που καταγράφηκαν μέσω των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων, συνολικά πάνω από 120.000 πουλιά από 53 είδη, μας υπενθύμισαν τη μεγάλη αξία του υγροτόπου για τη διαχείμαση των πουλιών που έρχονται στο Δέλτα σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου και τροφής για τη διαβίωσή τους”.