14 εποχικοί κτηνίατροι στην ΠΑΜ-Θ

Εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ. η πρόσληψη εποχικού προσωπικού δεκατεσσάρων ατόμων, ειδικότητας Π.Ε Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος που  χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Στη συνεδρίαση τονίστηκαν και από την αντιπολίτευση οι σημαντικές ελλείψεις όλων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και η ανάγκη για περισσότερες προσλήψεις μεγαλύτερης διάρκειας.