Στο Μέτρο 16, ως δικαιολογητικό, εκτός από το σχέδιο δράσης και το συμφωνητικό, χρειάζεται τώρα (Δράση 1) κάποια υπεύθυνη δήλωση;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Στο Μέτρο 16, ως δικαιολογητικό, εκτός από το σχέδιο δράσης και το συμφωνητικό, χρειάζεται τώρα (Δράση 1) κάποια υπεύθυνη δήλωση;


Ηλίας Γεωργιάδης από Θεσσαλονίκη

Για το Μέτρο 16 είναι απαραίτητη και η υπεύθυνη δήλωση του συντονιστή έργου, δηλαδή του φυσικού προσώπου που ορίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ως υπεύθυνος για τον συντονισμό του έργου της Επιχειρησιακής Ομάδας.

-Διαφήμιση-