Σε διαβούλευση έως 20/2 η Υ.Α. των Σχεδίων Βελτίωσης για την εξοικονόμηση νερού

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ σήμερα Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, αναρτήθηκε στις 30 Ιανουαρίου, στο πεδίο των διαβουλεύσεων του www.minagric.gr, σχέδιο απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020». Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις, κατά άρθρο, έως τις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Η «ΥΧ» είχε αναδείξει το θέμα από την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου