Στα 22,5 δισ. δολάρια η αξία της αγοράς της αγροτικής τεχνολογίας μέχρι το 2025

Αυξάνεται η χρήση των αισθητήρων στο χωράφι

Με αλματώδη βήματα προχωρά η υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, με τη μελέτη «Agtech: Market Outlook, Emerging Opportunities & Forecasts 2020-2025 Report της Juniper Research» να καταγράφει ότι η παγκόσμια αγορά αγροτεχνολογίας θα αυξηθεί κατά 150% τα επόμενα πέντε χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι η συνολική αξία της αγοράς θα φθάσει τα 22,5 δισ. δολάρια έως το 2025, από τα 9 δισ. δολάρια του 2020.

Αισθητήρες παρακολούθησης

Η μελέτη καταγράφει την τεχνολογία των αισθητήρων στο χωράφι και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ως βασικές υπηρεσίες δημιουργίας εσόδων τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτές οι δύο υπηρεσίες αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 67% της αξίας της αγοράς έως το 2025, λόγω αναδυόμενων λύσεων που επιτρέπουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων χαμηλού κόστους για τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.

Η μελέτη προβλέπει ότι η ανάγκη αυτοματοποίησης των διαδικασιών συλλογής δεδομένων θα αυξήσει τον αριθμό των αισθητήρων παρακολούθησης, οι οποίοι θα βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για τους αγρότες.

Κάθετη γεωργία

Καινοτομίες που μειώνουν τη χρήση των φυσικών πόρων, όπως η κάθετη γεωργία, κεντρίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον για επενδύσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, η αξία τέτοιου είδους καινοτομιών και εφαρμογών θα υπερβεί τα 6,7 δισ. δολάρια το 2025 από 2,7 δισ. δολάρια το 2020.