28ο Συνέδριο της ΠΕΝΑ: Η Πειραιώς χρηματοδοτεί τα επιχειρηματικά πλάνα των νέων αγροτών

Τα επιχειρηματικά πλάνα των νέων αγροτών υποστηρίζει ενεργά η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς αναγνωρίζει πως η χρηματοδότησή τους είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων. Το ζήτημα της στήριξης των νέων αγροτών από την Τράπεζα Πειραιώς ανέλυσε ο Director Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Αλέξης Πολυτάκης, μιλώντας στο 28ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών που πραγματοποιήθηκε 16-18 Σεπτεμβρίου στην Αιδηψό.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη για ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό τομέα. Για το σκοπό αυτό, συμβάλει στην ενίσχυση όλων των νέων αγροτών της χώρας (και όχι περιοριστικά των 12.000 υπό ένταξη νέων αγροτών στο Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν δυναμικά τις δυσκολίες και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Με μια δέσμη ενεργειών και πρωτοβουλιών χρηματοδοτικής υποστήριξης, από την αγορά γης μέχρι τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων τους, υποστηρίζει τους νέους αγρότες για να αξιοποιήσουν το αγροτικό επιχειρείν.