Τα 30 «αγκάθια» στην εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Από Παρασκευή Δευτέρα και από Πέμπτη Τρίτη αποκαθίστανται τα μεγάλα προβλήματα της νέας εφαρμογής ΟΣΔΕ, που επιμένει να υποστηρίζει το προεδρείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μέρα με τη μέρα μοιάζει όλο και πιο πολύ με το «γιοφύρι της Άρτας», εμποδίζοντας μέχρι σήμερα τη σωστή και χωρίς καθυστερήσεις υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών.

Ήταν στις 10 Μαΐου, όταν το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωνε ότι «σε τρεις μέρες δεν θα υπάρχει κανείς να πει τίποτα», για να φθάσουμε στις 18 του μηνός και τα μεγάλα και βασικά προβλήματα όχι απλώς να μην έχουν λυθεί, αλλά αντίθετα να έχουν πολλαπλασιαστεί.

Τώρα αναμένεται η ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαΐου, ως νέα ημέρα επίλυσης των προβλημάτων. Εν τω μεταξύ, με καινούργια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων 2022 τις 30 Ιουνίου, τα ΚΥΔ καλούνται σε λιγότερο από ενάμιση μήνα να συλλέξουν εμπρόθεσμα και με ακρίβεια τα στοιχεία περίπου 670.000 δικαιούχων.

Την ίδια στιγμή, το λογισμικό, αντί να βοηθάει, δημιουργεί επιπρόσθετη ανασφάλεια, τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ οι καθυστερήσεις γίνονται όλο και πιο έντονες.

Συγκεκριμένα, η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα ΚΥΔ είναι η εξής:

Η εφαρμογή στο gov.gr παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων εδώ και τουλάχιστον τρεις μέρες, πιθανώς επειδή σταδιακά συνδέονται όλο και περισσότεροι χρήστες ΚΥΔ.

Κάθε εργασία στην οθόνη των αγροτεμαχίων είναι πολύ δύσκολη και η ολοκλήρωση, ακόμη και μιας υποτυπώδους αίτησης, γίνεται με τρομερή καθυστέρηση.

Όσο περνάει ο καιρός, οι απορίες που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του συστήματος όχι μόνο πληθαίνουν, αλλά τις περισσότερες φορές μένουν αναπάντητες ή, τουλάχιστον, χωρίς επαρκή εξήγηση και λύση ούτε από την ανάδοχο εταιρεία, ούτε από άλλους υπεύθυνους.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30/06/2022 και το σύστημα μέχρι και σήμερα δεν έχει τα εργαλεία που είχε παλαιότερα, δεν κάνει σωστούς υπολογισμούς, δεν διασφαλίζει την ορθή καταχώριση, εμφανίζει σφάλματα που δεν ισχύουν και δεν εμφανίζει σφάλματα που θα έπρεπε να εμφανίζει;

Τι συμβαίνει όταν η ίδια η ανάδοχος εταιρεία παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα που «θα» διορθωθούν ή «θα» υλοποιηθούν;

Η «ΥΧ» συγκέντρωσε και παρουσιάζει τα «καυτά» ερωτήματα που επηρεάζουν όχι μόνο τη συμπλήρωση των αιτήσεων, αλλά και τη μελλοντική καταβολή των ενισχύσεων των αγροτών.

1 Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης 2022. Εάν η ΕΑΕ 2022 δεν έχει στη διάθεσή της τα δικαιώματα του κάθε παραγωγού από το εθνικό απόθεμα, πώς θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με τις δηλωθείσες εκτάσεις σε κάθε περιφέρεια; Και πώς θα ενημερώνονται οι παραγωγοί στο στάδιο υποβολής για την πιθανή μη κάλυψη των δικαιωμάτων τους;
2 Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων. Πότε θα μπορούν οι παραγωγοί να υποβάλουν Αίτηση Μεταβίβασης Δικαιωμάτων;
3 Λάθος υπολογισμός ΕΛΓΑ. Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των παραγωγών υποβάλλει αίτηση για την πληρωμή του ΕΛΓΑ με εξουσιοδότηση, την οποία υπογράφει ο ίδιος και στην οποία αναφέρεται η εισφορά. Στην περίπτωση που η εισφορά δεν υπολογίζεται σωστά, τι θα υπογράψει ο παραγωγός;
4 Κάρτα Αγρότη και ενημέρωση των ΕΑΕ. Πότε θα μπορέσουν να πάρουν οι παραγωγοί την Κάρτα Αγρότη;
5 Πρωτόκολλα – Μεταβολή. Αυτήν τη στιγμή, όταν μεταβάλλεται μια οριστική ΕΑΕ 2022 με τη νέα καταληκτική ημερομηνία, δίνεται άλλη ημερομηνία πρωτοκόλλου. Τι γίνεται με τα ενώτια, όταν αλλάζει η ημερομηνία πρωτοκόλλου; Επανυπολογίζεται η ηλικία των ενωτίων; Αν έχει γίνει μεταβολή στα ενώτια μεταξύ των δύο ημερομηνιών, επικαιροποιούνται τα στοιχεία με βάση τη νέα ημερομηνία πρωτοκόλλου;
6 Υπολογισμός ενωτίων. Τι γίνεται σε περιπτώσεις που δεν έρχονται σωστά τα ενώτια και δεν γίνεται υπολογισμός ΕΛΓΑ σε αυτά;
7 Λανθασμένοι Υπολογισμοί Πράσινης Ενίσχυσης ως προς τις υποχρεώσεις του παραγωγού. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που βγαίνει λανθασμένο μήνυμα ότι κάποιος παραγωγός δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις πρασινίσματος, ενώ δηλώνει, για παράδειγμα, ζωοτροφές 12 εκτάρια;
8 Δεν μπορούν να σχεδιαστούν EFA και EFA ΜΗΤΡΙΚΑ. Τι γίνεται σε περιπτώσεις που ο παραγωγός πρέπει να σχεδιάσει δεντροστοιχία προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις EFA (οικολογική εστίασης) και δεν παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού;
9 Δεν εισάγονται μηχανογραφικά οι Δράσεις Μ13 και Βιολογικής κτηνοτροφίας. Για ποιον λόγο δεν μπαίνουν πλέον μηχανογραφικά οι Δράσεις που μέχρι και το 2021 έμπαιναν; Τι πρέπει να κάνει ο χρήστης; Τι θα γίνει αν ο χρήστης δεν εισάγει στα εν δυνάμει επιλέξιμα αγροτεμάχια τη δράση; Θα θιχτούν οι πληρωμές του;
10 Λανθασμένοι έλεγχοι στις ζωικές εκμεταλλεύσεις. Τι γίνεται στην περίπτωση που οι παραγωγοί έχουν μεν ανοίξει εκμετάλλευση στην ΟΠΣΚ Αιγοπροβάτων, αλλά επειδή η ΟΠΣΚ δεν έχει ακόμη ενημερώσει το μηχανογραφικό της σύστημα, κατά την υποβολή της ΕΑΕ δεν επιτρέπεται η δήλωση του EL από τον παραγωγό; Δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα καθυστέρησης στη συλλογή των ΕΑΕ, αλλά και λάθη και παραλείψεις αν τελικά ξεχαστεί και δεν μεταβληθεί η ΕΑΕ όταν πλέον θα έχει ενημερωθεί η κτηνιατρική βάση;
11 Καθυστερεί πάρα πολύ ο χάρτης. Γιατί αργεί τόσο πολύ να ανοίξει ο χάρτης, ενώ σε κάθε πλοήγηση περνάει αρκετή ώρα για να φορτώσει η εικόνα;
12 Λειτουργικότητες που υπήρχαν παλαιότερα στον χάρτη και βοηθούσαν στη γρήγορη και ορθή ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων. Μέχρι και το 2021, υπήρχαν αρκετές επιλογές στα εργαλεία με τα οποία μπορούσε να κάνει αναζητήσεις ο χρήστης για τον εντοπισμό του κάθε αγροτεμαχίου. Γιατί τώρα η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι με βάση την κοινότητα ή τις συντεταγμένες;
13 Δεν εφαρμόζονται οι κανόνες που ίσχυαν για τα ΚΥΔ και τι μπορούν να βλέπουν στον χάρτη. Μέχρι και το 2021, το ΚΥΔ είχε τη δυνατότητα να μπορεί να βλέπει στοιχεία του νομού, ενώ τα προσωπικά δεδομένα των παραγωγών διασφαλίζονταν με το σύμφωνο εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει το ΚΥΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επομένως, μπορούσε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει την πληροφορία των γειτόνων ενός αγροτεμαχίου που υποδείκνυε ο παραγωγός, προκειμένου να γίνεται έλεγχος ορθής υπόδειξης, αλλά και συνόρων του αγροτεμαχίου. Γιατί δεν ισχύει αυτό πλέον;
14 Δεν υπάρχει διαδικασία μεταφοράς αγροτεμαχίων από ΑΦΜ σε ΑΦΜ. Τι γίνεται αν κάποιος παραγωγός θέλει να δηλώσει τα αγροτεμάχια που δήλωνε, λόγω μεταβίβασης, σε νέο ΑΦΜ;
15 Δεν υπάρχει διαδικασία γρήγορης επισύναψης εγγράφων. Γιατί καταργήθηκε το εργαλείο της γρήγορης επισύναψης με το οποίο μέχρι και το 2021 οι χρήστες μπορούσαν να ολοκληρώσουν εύκολα τον ηλεκτρονικό φάκελο του παραγωγού; Τώρα, η εργασία γίνεται μεμονωμένα ανά ΑΦΜ και δικαιολογητικό.
16 Λείπει η πληροφορία της γεωμετρίας σε .xml αρχείο. Τι απάντηση δίνεται στους παραγωγούς που ζητάνε την ΕΑΕ 2022 σε ηλεκτρονική μορφή και το ηλεκτρονικό αρχείο δεν περιέχει συντεταγμένες του αγροτεμαχίου;
17 Δεν υπάρχει διαδικασία Αρχικοποίησης της ΕΑΕ σε περίπτωση που διαγραφεί με ιχνηλασιμότητα. Τι γίνεται με τους χρήστες και τους παραγωγούς που, είτε από λάθος είτε λόγω αποδέσμευσης της επεξεργασμένης ΕΑΕ του 2022, επιθυμούν την αρχικοποίηση εκ νέου της ΕΑΕ και δεν δίνεται πλέον αυτή η δυνατότητα; Τώρα, πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία και να περιμένει κανείς πότε θα αρχικοποιηθεί η ΕΑΕ του παραγωγού, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή της ΕΑΕ του.
18 Δεν υπάρχει διαδικασία Διοικητικών Πράξεων ΑΦΜ. Τι συμβαίνει στην περίπτωση των παραγωγών που επιθυμούν να γίνει αλλαγή ΑΦΜ και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα αυτή; Επίσης, πού φαίνεται πλέον αν σε έναν ΑΦΜ άλλαξε ο ΙΒΑΝ που είχε υποβληθεί αρχικά στην ΕΑΕ λόγω Κάρτας Αγρότη; Πώς διασφαλίζει το σύστημα ότι δεν θα δηλωθεί στην ΕΑΕ διαφορετικός IBAN από αυτόν που έχει η Κάρτα Αγρότη;
19 Δεν υπάρχει Εκτύπωση Πληρότητας Φακέλου. Γιατί πλέον δεν μπορεί να δει ο χρήστης τι λείπει από τα δικαιολογητικά όσο η ΕΑΕ δεν έχει πάρει πρωτόκολλο; Και γιατί πολλές φορές προκύπτει λανθασμένη πληρότητα φακέλου, ενώ ζητούνται δικαιολογητικά που δεν ισχύουν, όπως, για παράδειγμα, ληξιαρχική πράξη θανάτου, ενώ ο παραγωγός είναι εν ζωή;
20 Δεν γίνεται έλεγχος ορθότητας ΑΤΑΚ με την ΑΑΔΕ. Πώς ο παραγωγός μπορεί να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσής του σε σχέση με το Ε9, όταν δεν φαίνεται αν ο 11ψήφιος κωδικός που έχει δηλώσει είναι έγκυρος και δεν έχει γίνει κάποιος αναριθμητισμός ή κάποια λανθασμένη υπόδειξη ΑΤΑΚ;
21 Δεν υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακας με τις εκτάσεις του Ε9 σε σχέση με τις δηλωθείσες εκτάσεις, προκειμένου να ενημερωθεί ο παραγωγός για διόρθωση.
22 Λάθος δεδομένα στις λίστες τιμών. Τι θα συμβεί όταν θα επιβληθούν ποινές ή όταν, αντίθετα, δημιουργηθούν προσδοκίες ενίσχυσης στους παραγωγούς, τη στιγμή που οι τιμές στις αντίστοιχες λίστες είναι λανθασμένες; Και τι γίνεται με τις νέες ποικιλίες που έχουν προστεθεί στον κοινοτικό κατάλογο του 2022, αλλά όχι στο λειτουργικό σύστημα;
23 Δεν υπάρχουν πεδία που παλαιότερα συνέβαλαν σε περαιτέρω ελέγχους. Για παράδειγμα, το πεδίο «όμορο» απαιτείται να το δηλώνει ο παραγωγός, όπως δηλώνει και αιτείται μια ενίσχυση, διότι χρησιμοποιείται και σε άλλες διαδικασίες όπως στις ενστάσεις περιφερειοποίησης και πληρωμής. Τι γίνεται, λοιπόν, με τους παραγωγούς που υπέβαλαν ένσταση περιφερειοποίησης και θα περιμένουν την εξέτασή της, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η υποβολή της ένστασης εφόσον δεν υπάρχει όμορο αγροτεμάχιο με τα ίδια στοιχεία;
24 Ύπαρξη πεδίων που έχουν καταργηθεί από το 2021. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που, για παράδειγμα, ο παραγωγός συμπληρώνει το πεδίο «Μη Ευρωπαίος Πολίτης» και το σύστημα ζητάει υποχρεωτικά ένα δικαιολογητικό, το οποίο δεν υπάρχει στη λίστα τιμών του ίδιου συστήματος;
25 Νέοι χρήστες που ανοίγει το ΚΥΔ δεν μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή. Υπάρχει περίπτωση ένας χρήστης που ο Διαχειριστής του δίνει συγκεκριμένες λειτουργικότητες, να μπορεί να εκτελεί και άλλες; Και τι γίνεται τότε;
26 Δεν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Τι μπορεί να βλέπει ένας χρήστης ΚΥΔ που έχει δικαίωμα ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων, σε σχέση με το υπόβαθρο και τα δεδομένα του;
27 Δεν γίνονται σωστοί έλεγχοι. Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης όταν προκύπτουν σφάλματα στην οριστικοποίηση που δεν θα έπρεπε να προκύπτουν και δεν του επιτρέπουν να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησής του;
28 Επικαιροποίηση ΕΑΕ 2022 με κτηνιατρική βάση δεδομένων. Θα γίνεται επικαιροποίηση των ΕΑΕ με τη νέα έκδοση κτηνιατρικής βάσης δεδομένων;
29 Αποσφαλμάτωση ΕΑΕ 2022. Πότε θα τρέξει η αποσφαλμάτωση των ΕΑΕ 2022; Θα υπάρχει η δυνατότητα, μέσα από ειδική οθόνη, όπως υπήρχε μέχρι και το 2021, να υποβάλλεται ένσταση επιλεξιμότητας ή να διαγράφεται η επικάλυψη με μη επιλέξιμα στοιχεία ή με επικαλύψεις με άλλα αγροτεμάχια, εφόσον ο παραγωγός το επιθυμεί;
30 Η δομή και ο σχεδιασμός του μενού δεν διευκολύνουν και επιτρέπουν λάθη. Στο παρελθόν, η δομή διευκόλυνε στη γρήγορη καταχώριση της ΕΑΕ χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κάνει εικονικές κινήσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα στα δεδομένα.